Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    injektáž
Článek
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Injektáže v hornictví
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Well logging for checking the quality of reservoir dams and sealing walls
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii