Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    interpolace
Článek
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    The Effect of selecting a proper interpolating method on the accuracy of reserves calculation of a coal deposit.
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Výpočet denního chodu gravimetru pomocí splajnu