Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    interpretace
Článek
    Anisotropy of seismic waves in the uppermost part of the Earth crust
    Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Calculations and plotting in igneous geochemistry: Corvée abolished at last! (GCDKIT 2.00 released)
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    A computer interpolation of the Pre-Quaternary surface
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Developmental Trends in Remote Sensing of the Earth
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
    Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia ands its structure
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geophysical constraints and model of the "Saxothuringian and Rhenohercynian subductions - magmatic arc system" in NE France and SW Germany
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Global ellipsoid-referenced topographic, bathymetric and stripping corrections to gravity disturbance
    Gravity disturbances in regions of negative heights: A reference quasi-ellipsoid approach
    The hypothesis on the Earth´s expansion in the light of space geodesy results
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
    Interpretation of Electric and Electromagnetic Soundings in Anisotropic Layered Media
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1993
    Interpretation of selected structures of the bismuthinite - aikinite series as commensurately modulated structures
    Interpretation of the cementation factor of sandy rocks
    Interpretation of the oil-wet and water-wet sandy rocks
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Neuinterpretation seismohydrologischer Anomalien im Schwarmbebengebiet Oberes Vogtlandt/NW-Böhmen
    New approaches in high-resolution shallow seismic prospection
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    On the target function in combining terrestrial and satellite gravity field data
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
    Physical changes in slope deformation massif
    Plate movements, earthquakes and variations of the Earth's rotation
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    R - an Alternative to Spreadsheets and Special Software for Geochemical Calculations and Plotting
    Radon na tektonických poruchách
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Die Schwerekarte (delta gO) der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen : bemerkungen zur Bearbeitung und Interpretation
    Seismic phenomena induced by mining
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Simultaneous Interpretation of Several VES Curves
    Some important supplements to interpretation of the permeability of sandy rocks
    Special geophysical methods: magnetotelluric sounding along the 9HR seismic profile
    Special geophysical methods: Seismology
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Structure and dynamics of the lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemian Massif junction: multidisciplinary geophysical and geological study
    Subsurface structure and tectonic style of the NE Outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Tectonic evaluation of borehole PTP-3 in the Krušné hory Mts. with ImaGeo mobile corescanner
    Tíhový účinek n-bokého hranolu obecně orientovaného prostoru
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Vertical movements at the territory of Krkonoše-Jeseníky Mts. First estimation
    Visualization of Paleostress Analysis
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část