Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    interpretace dat
Článek
    Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
    Assessment of maximum earthquake intensities and design response spectra for localities in Czech Republic
    An attempt of seismic hazard evaluation based on the extracted deposit amount at the Doubrava Colliery (Czechoslovakia)
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Central European (Alpine-Carpathian) belt of magnetic anomalies and its geological interpretation
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    Comparison of methods of mathematical modelling of the wave field in shallow seismics
    Comprehensive results of Czechoslovak-Austrian cooperation in oil and natural gas surveying
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Crust and Upper Mantle structure of the Bohemian Massif from the dispersion of seismic surface waves
    Crustal development and tectonic models of Western Carpathians from gravity interpretation
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
    Differences between earthquakes and explosion sources in North Western Bohemia
    Digital seismic station Klokočov in North Moravia
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part I: The MV results across a 2-D array
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part II. Magnetotelluric results
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    Hodograf wstepnej fali sejsmicznej w rejonie Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    How to use the graphical information system Infobase 1.21 for petrophysical research in the West Carpathians
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Interpretace oravské magnetické anomálie
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Logging of hydrogeological wells in the basin Cuenca Sur de la Habana, Cuba
    Magnetic field measurements in India during the last two centuries
    Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
    Natural and induced seismicity of the Northwest Bohemia Brown-Coal District and the adjacent Ore Mountains
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Neutron petrophysical characterictics of clays
    Nezavrhujme trojúhelníkové diagramy
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Paleomagnetic investigation on Late Cretaceous-Cenozoic sediments from the NW part of the Pannonian Basin
    Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia)
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Pozor na trojúhelníkové diagramy
    The Preisach diagram and Wohlfarth's remanence formula - internal interactions revisited
    Presentation of results of the IP field measurements in maps and sections
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
    Regional seismic array in Central Bohemia
    Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Seismic activity in the region of northwest Bohemia
    Seismic exposition of the West Bohemia spa region
    Seismotectonic analysis of the seismological measurements in the Kraslice network
    Seizmická tomografie
    Seizmické řezy prostých okamžitých fází a kosinů okamžitých fází
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Shallow seismic investigations of the vertical velocity gradient media
    Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Spectral analysis of short seismic signals
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Stress indications in the Bohemian Massif reinterpretation of borehole televiewer data
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Subsurface Temperature Field of the Bohemian Massif
    Svědectví magnetometrie o ultrabazickém tělese u Sedlic
    Temperature variations of magnetic susceptibility in rocks of the KTB pilot borehole and its vicinity (German part of the Bohemian Massif) and their geological and geophysical implications
    Three-Dimensional Modelling Convection in the Earth's Mantle: Influence of the Core-Mantle Boundary
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Ultrazvuková měření pro přečerpávací hydroelektrárnu Centro Cuba-Caracusey
    Určovanie zasolenia pod geoelektrickými metódami
    Vertical Velocity Gradient Medium with an Inclined Boundary
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
    Zemětřesné roje v západních Čechách