Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    intruze
Článek
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Anisotropy of magnetiic susceptibility of the multiphase intrusion of the Nasavrky plutonic complex: structural implications
    The Bavarian phase of the Variscan orogeny: Relations between migmatites and granites and potential causes for crustal melting
    Bazický masiv San Juan del Río Coco
    Cambrian vs. Variscan tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian: evidence from U-Pb zircon ages of syn-tectonic plutons (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The Central Bohemian Plutonic Complex : A multi-generation intrusive complex with locally developed mafic-silicic layered magma chambers
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites
    Chemistry and origin of povondraite-bearing rocks from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko)
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    The Eisgarn granite and its successors in the South Bohemian Batholith
    Emplacement of Syenite Intrusion into Transtensional Pull-Apart Domain: Structural Evidences and Magnetic Fabric of the Jihlava Pluton, Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpessional tectonics - Discussion
    Gabbros and diorites related to the "South Bohemian Pluton"
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    A general model for the intrusion and evolution of "mantle" garnet peridotites in high-pressure and ultra-high-pressure metamorphic terranes
    The generation and emplacement of the reversely-zoned Říčany granitoid intrusion in the Hercynian Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie und Petrologie von zwei basischen Intrusionen im Intrusivkomplex von Neukirchen-Kdyně (Bayerischer Teil)
    Geochemistry and mineralogy of bentonites from Ishirini (Libya)
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Geology of the Trans-Altai Gobi, SW Mongolia
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Granitoid magmatism of the NW Bohemian massif revealed : Gravity data, composition, age relations and phase concept
    Granitoid-Typen in postkinematischen Granitoidplutonen: Abbilder von autonomen Intrusionsschüben - Beispiele vom Nordrand des Böhmischen Massivs (Erzgebirge - Harz - Flechtinger Scholle - Lausitz)
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (western Moravia)
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Hochplateaus: Das Tepla-Barrandium (Mitteleuropäische Varisciden)
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif
    Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Intrusive Geometries and Cenozoic Stress History of the Northern Part of the Bohemian Massif
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen tektogeneze aus den KTB-Ergebnissen
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Geology and active geodynamics of the western Eger Rift area
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : introduction
    Late-orogenic extension in the Bohemian Massif: Petrostructural evidence in the Hlinsko region
    Late-orogenic magmatism in the southern Bohemian Massif - geochemical and isotopic constraints on possible sources and magma evolution
    Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Magma intrusions and earthquake swarm occurremce in the western part of the Bohemian Massif
    Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
    Magmatic structures in the Karkonosze granite and their relation to tectonic structures in the eastern metamorphic cover
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Magnetic Fabric in Granitic Rocks: its Intrusive Origin and post-Intrusive Tectonic Modifications
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians)
    Mechanical intrusion models and their implications for the possibility of magma-driven swarms in NW Bohemia Region
    Mechanismus vmístění granitoidů nasavrckého plutonického komplexu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Melt formation and intrusion mechanisms of Hercynian granites in the Erzgebirge/Krušné hory
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metapegmatites in the western Bohemian massif : Ages of crystallisation and metamorphic overprint, as constrained by U-Pb zircon, monazite, garnet, columbite and Sr-Rb muscovite data
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Die Mitteleuropäische Kristallinzone - ein Überblick zu den Fakten
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Morphogenesis and tectonic position of Variscan granitoids in the eastern Oberpfalz and Bohemian Forest: Results of the gravity survey
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Multiphase intrusion in the Nasavrky plutonic complex as inferred from magnetic and mesoscopic fabric
    Multiple magmatic fabrics in episodically emplaced granites intranstensional setting: tectonic model based on AMS study and numerical modeling
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Nejbohatší typové lokality světa
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Oblique Collision and the Evolution of Large-Scale Transcurrent Shear Zones in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia)
    Ostrov Zabarjad v Rudém moři - světoznámé naleziště olivínu
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Paleozoic orogenesis in the Sudetes (NE part of the Bohemian Massif)
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Perpendicular Magnetic Fabrics in Granitic Rocks of the Bratislava and Modra Massifs (Malé Karpaty Mts.) and their Tectonic Origins
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou
    Radioactivity patterns - constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Rheological collapse of a Bohemian Tibetan plateau : The Teplá-Barrandian unit (Central European Variscides)
    Rôle des magmas dans ľexhumation des racines orogéniques: ľexemple de la terminaison NE de la chaîne varisque
    Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    Rýdeč
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Structural Study of the Jílové Cleavage and its Relationship to the Magmatic and Sub-solidus Fabric in the Sázava-type Tonalite - SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif)
    Structurelle Entwicklung im Westteil der Zentralböhmischn Scherzone zwischen Klatovy und Rittsteig (Westböhmen, Tschechische Republik)
    Struktur-Stoff-Modellierung von Kataklasit-Subvulkanit-Komplexen im Erzgebirge (DDR/ČSSR)
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Strukturní stavba melechovského masivu
    Struktury póznych etapów umiejscowienia magm granitu Karkonoszy
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České Středohoří Mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Successive Intrusion of Three Calc-Alkaline Granites during Oblique Transtension: Central Part of the Vosges (NE France)
    Syntectonic Emplacement of Leucogranitic Magma during Oblique Transpression: the Boundary between the Vepor and Gemer Units (West Carpathians)
    Špičák Hill near Teplá
    Tectonomagmatic evolution of Western Amazonia: Geochemical characterization and zircon U-Pb geochronologic constraints from the Peruvian Eastern Cordilleran granitoids
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Textures of rare-metal granites as exploration tool
    Thermal Signatures of Heat Transfer in the Earth's Crust
    Timing the magmatic activity within the Central Bohemian Pluton, Czech Republic: Conventional U-Pb ages for the Sázava and Tábor intrusions and their geotectonic significance
    Traces of the pre-Variscan tectono-thermal event in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    Two-stage anatexis and interaction between mafic intrusion and semipelites in the West-Bohemian Neoproterozoic
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
    Zur tektonometamorphen Entwicklung der Zentralböhmischen Scherzone zwischen Svatá Kateřina und Rittsteig unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsbohrung Rittsteig (Böhmische Masse)
    Zur Verbreitung des Eisgarner Granittyps im Bayerischen Wald