Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ion sulfátový
Článek
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands