Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    izotopy K, Ar
Článek
    40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting
    Dating middle and late Variscan tectonometamorphic events on the NE rim of the Moldanubian Zone (Kutná Hora Crystalline Complex) - an 39Ar/40Ar study
    Development of Veĺká Fatra Mts. zoned pluton: field, geochemical and isotopic study
    Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
    Isotopic ages obtained from Precambrian complexes in the Bohemian Massif
    K-Ar and Ar-Ar isotopic study of amphiboles from meta-ophiolite complexes, Eastern Bohemian Massif
    K-Ar dating in the Teplá-Domažlice zone at the Western margin of the Bohemian Massif
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    O čem se hovořilo na 28. mezinárodním geologickém kongresu
    Petrogenesis and Age Determination of the Hodruša Granodiorite (Hodruša Hámre, Štiavnické vrchy Mts., Czecho-Slovakia)
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
    Rb/Sr-Gesamtgesteins- und K/Ar-Glimmerdatierungen der Granite von Flossenbürg und Bärnau
    Temporal Association of Ductile Deformation and Granitic Plutonism: Rb-Sr and 40Ar-39Ar Isotopic Evidence from Roof Pendants above the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Variscan Shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: Deformation, Gravity, K-Ar and Rb-Sr Data for the Choustník Prevariscan Orthogneiss
    Variscan vs. Cadomian tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian zone, Bohemian Massif, Czech Republic: evidence from 40Ar/39Ar mineral and whole-rock slate/phyllite ages