Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    jíl
Článek
    7. evropská konference o jílech
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    The adsorption of uranium (VI) by clays
    Adsorption properties of iron riched clays
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Aluminium release rates from acidified clay structures : comparative kinetic study
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Basin-wide isochronic correlation of the Badenian shallow-water gypsum strata in Ukraine, Poland and the Czech Republic
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Cave fill in the Črnotice Quarry, SW Slovenia: palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study
    Chemical processes in carbonate-rich and clays rich rocks under light microscope and results of chemical staining techniques
    Chemical weathering of clay-rich sandstone matrix - control and case studies
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Clay minerals from Loštice quarry
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clays in the 21st century
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    The development of sprayed clay technology with respect to deep repositories for radioactive waste
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    Extreme sulfur isotopic fractionation between sulfate of carbonate fluorapatite and authigenic pyrite in the Neocomian sequence at Wawal, Central Poland
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    The flocculating effects of water-soluble high molecular weight acrylic compounds on clay and limestone particles
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geophysical methods in exploration and decontamination of oil-polluted areas
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    The glass of Bohemian porcellanites
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Hydraulic conductivity and imbibition speed of solid clay aggregates: two different approaches involving the tortuosity of pathways
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to thermal history of the paleozoic in the SE part of the Rhenohercynian Zone (Moravia)
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Interpretation of Electric and Electromagnetic Soundings in Anisotropic Layered Media
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
    Karotáž při průzkumu jílů
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Květnice nejen ametystová
    Landslides in fissured clays on the margin of the anthracolitic system's ramp valley
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Lower Miocene of the Hustopeče Gate
    Man and Clay
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    The microstructure and mechanical properties of clay rocks
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Milion let jezera
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    Model ložiska sialitických surovín Hrabník
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Moravské geody
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Neutron petrophysical characterictics of clays
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Paleoecological and biostratigraphic characteristics of Lower Badenian foraminiferal fauna from HV-5 Rybníček borehole (Lower Badenian, Carpathian Foredeep)
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    The possibilities of potentiometric determinations of potassium in some silicate raw materials
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays
    Quaternary palaeogeography of the northern part of Mesopotamia
    The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
    Reduction of structural iron in smectites by microorganisms
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace území dolů Bílina
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    The role of pedogenesis during sedimentary cycle, Cheb basin, West Bohemia, Vildštejn Formation, Pliocene
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Shear faults in Tertiary clay formation of the Eger Basin (Czech Republic) and their role for the degassing of the uppermost mantle
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Soil clay fraction composition in relation to some soil properties
    Sorption properties of reduced-charge montmorillonites
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Sprayed clay technology for the deep repository of high-level radioactive waste
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Technolithology
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    What is the age of the Boudky formation on the Kolby hill, the facial parastratotype of the Upper Egerian. IGCP-329 2nd Meeting, Athens, September, 1993
    XVI Konferencja - Mineralogia i Petrologia Skal Ilastych - Karlowe Wary, Czechy, 27.-31.08.2000
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)
    Zellerndorf - aufgelassene Ziegelei. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření
    Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech
    Zur Stratigraphie und Fazies autochtoner und allochtoner Tertiär-Ablagerungen im Raum Schirnding (Oberpfalz)