Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    jehlice hub
Článek
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod