Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    jeskyně
Článek
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    5 podzemních skvostů
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    45 let CHKO Moravský kras
    50 let CHKO Moravský kras
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    1417 - Jeskyně BUML
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Advances in cave aerosol research
    Aerosol sinter and the cave development
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Air exchange in the Kateřinská Cave - first contribution
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Anatomy of biologically mediated opal speleothems in the World's largest sandstone cave: Cueva Charles Brewer, Chimantá Plateau, Venezuela
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    Application of geophysical methods in structural historical investigation in the Czech Republic
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit v československých jeskyních
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Arnika - druhé dějství
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Azory - ostrovy na třech deskách
    Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China
    Bambusový les z kamene : Kateřinská jeskyně v Moravském krasu
    Bioeroze a jeskyně
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Bohemia na Novém Zélandu
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Bulharské překvapení 2011
    Bulharsko-česká spolupráce v karsologii - obrození tradic
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): Evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Comments on the trilobite from "La Grotte du Trilobite"
    Comparison of U-Series and Radiocarbon Dates of Speleothems
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical Karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Fotografování v jeskyních
    Fotoluminiscence v českých jeskyních
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Geochemie a speleoterapie
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorphology of Hejda Mesa in the Police Basin
    "Granelli 1701" - pomoc rakouskému kolegovi
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Halit v solném krasu na ostrově Hormoz (j. Írán)
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hranická propast očima geologů
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrografie systému Ochozské jeskyně
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Írán: čtyři prosolené expedice a kdo za to může
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Jak vznikají pouštní laky?
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach
    Jaskyňa na Kečovských lúkach
    Jaskyne Jelšavského krasu
    Jaskyne na Katovej skale vo Velkej Fatre
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    Javoříčské jeskyně
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jeskyně Charles Brewer : mamutí jeskyně v kvarcitech Guyanské vysočiny
    Jeskyně č.18038 Malá Panama - nálezová zpráva
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Jeskyně Dominův sklep
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jeskyně Humpleu, Rumunsko. Part IV, Legenda o gigadómech
    Jeskyně Jezevčí díra u Litně
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Na Špičáku
    Jeskyně Na Turoldu
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    Jeskyně pod hladinou Lipna
    Jeskyně u Ješovic
    Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku
    K otázce stáří Bozkovických jeskyní
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    K problematice funerálních jeskyní
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Kalzit-Sinter in Sandsteinhöhlen des Elbsandsteingebirges
    Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran)
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Kras manínského bradla
    Kras pohoria Monti Alburni v Campanii v Taliansku
    Krasová oblast Punakaiki
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
    Krasové javy v Tlstom vrchu pri Slovenskom Pravne
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
    Krasové jeskyně Peklo na Šumavě
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Květnice nejen ametystová
    Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    A Late Pleistocene wolverine Gulo gulo (Linné, 1758) skeleton from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic
    Luminescence analysis in speleology
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia)
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Mapová dokumentace Amatérské jeskyně
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Mikroštruktúry zubného cementu medveďov
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Morphogenesis of the Garlika shaft in conditions of the contact karst
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976)
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Najnovšie objavy v jaskyni Bobačka
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Nejstarší mapa jeskyně Výpustek z roku 1807 od Antonína Loly vypátrána
    Největší jeskyně světa
    Největší podzemní bludiště
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Němčice I
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR)
    Notes on the history of some karstological terms - hydrothermal karst, geysermite, vadose zone
    Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva
    Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody-východ
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nová zvláště chráněná území
    Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
    Nové objevy v Javoříčském krasu
    Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších
    Nové objevy v jeskyni Výpustek
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni
    Novozélandská jeskyně Bohemia
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Objevy na vrchu Turoldu a okolí v posledních letech
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Oribatid mite fossils from Quaternary and pre-Quaternary sediments in Slovenian caves I. Two new genera and two new species of the family Oppiidae from the Early Pleistocene
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Osmdesát let vodní plavby v Punkevních jeskyních
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    An outline of the East Krkonoše Complex geology
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst
    Palaeoecology of Quaternary Mollusca
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
    Palaeomagnetic research of a fossil cave in the highway construction at Kozina, SW Slovenia
    Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Paleontologické nálezy
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Palynological Studies from the Ochozská Cave and from the Šošůvka Part of the Sloupsko-Šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Patterns of cultural variability during the Middle-to-Upper Paleolithic transition in Europe
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Pleistocenní zástupci čeledi Castoridae (Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Podzemím slunné Itálie
    Podzemní jezera Albeřické jeskyně
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128.
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Poseidon - mimořádný objev
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Powolne ruchy powietrza w systemach jaskiń o statycznych cechach klimatu na przykładzie Jaskini Niedźwiedziej i Jaskiń Punkevnych
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni
    Program obnovy Chýnovské jeskyně
    Prolongační úspěchy v jeskyni Liščí díra T/7 v letech 1999-2001
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Předmluva
    Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Pseudokrasové jaskyne Cerovej vrchoviny - otázky genézy a rozširenia
    Pseudokrasové javy Polany
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pseudokrasové jeskyně v Labském dole v Krkonoších
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radiogenic characteristics of rock environment in show caves
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts.
    Results of palaeomagnetic research of karst sediments in Slovenia
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších
    Rozsedlinová jeskyně v Polabí
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rudolf Těsnohlídek a jaskyňa Slobody
    Rumunsko. Part 2 : Bihor na konci století - akce 1997
    Rumunsko. Part 3 [1. část] : Bihor na konci století - akce 1998
    Rýchorské krápníky
    Sádrovec ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12, Hranice)
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
    Sedimentologické výzkumy v jeskyních Moravského krasu
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sekundární výplně Cueva Charles Brewer
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Solný kras : krápníky rostoucí jako z vody
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan
    Speleolaboratory at the Gombasecká Cave - 15th anniversary of the existence
    Speleologická expedice "Owen"
    Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO a biosférické rezervaci Pálava
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravský kras
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    Speleopotápěčský průzkum v Nové Amatérské jeskyni
    Stará aragonitová jeskyně-2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991
    Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové
    Stratigraphy and Tectonics of the Lower Cretaceous Limestones in the Driny Cave Section(Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
    Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Subfossil birds of Andrahomana, southeastern Madagascar
    Suchá jaskyňa č.1 vo Velkej Fatre
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Tatry v době ledové: mrazová pustina?
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
    Tectonic study of caves in the Golden Horse Hill near Koněprusy (Bohemian Karst)
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Teoretické aspekty stanovenia hraníc medzi povrchovými a podzemnými formami reliéfu
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik
    Tišnovský kras
    To research of pseudokarst : (5th Pseudokarst Symposium with International participation)
    To the methodology of the tracing test and evaluation of results
    Týnčanský kras
    Týnčany: blbodíry? : aneb něco málo o jednom "holokrasu"
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
    Umělá jeskyně u Pašinky nedaleko Kolína
    The "unroofed cave" near the Bunker (Laški Ravnik)
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Uranium activates in karst regions
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    Úvod
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    V ledovcovém podzemí švýcarských Alp
    V suterénu Vulkánovy dílny : podivuhodný svět sopečných jeskyní
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Výročí objevu Hlinitých jeskyní
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980
    Výsledky revizních a zjišťovacích speleologických průzkumů a výzkumu v Pavlovských vrších
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum Amatérské jeskyně versus její ochrana
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Výzkum krasových sedimentů
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Vzpomínka
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
    Z Českého krasu
    Za jeskyněmi do našich národních parků
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Za profesorem Václavem Králem
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Znovuobjevení Nové jeskyně na Damilu
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve východních Krkonoších
    Zpřístupněné jeskyně v Belgii
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)
    Zvláštní typ sintru ve zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)