Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    jezero
Článek
    Acidification of lakes in Czechoslovakia
    Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    AL:PE Projects : Acidification of Mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology. AL:PE 2. Remote Mountain Lakes as Indicators of Air Pollution and Climate Change
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Antropogenní jezera Česka
    The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs
    Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C
    Atraktivní travertinové vodopády
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
    The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    The development of acidification of the lakes in Bohemia
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Heavy metals stratigraphy in vertical profile of fishpond Vajgar sediment
    The Holocene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
    Jezero Lama
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
    Lakes and water reservoirs in the Czech Republic
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Limnology of a small, strongly acidified high mountain lake
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Medardova kápě
    Mladotice lake (Czech republic) - Siltation dynamics in the lake basin
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Národní park Fiordland
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Neogene lake systems of Central and South-Eastern Europe: Faunal diversity, gradients and interrelations
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku