Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    jezero zaniklé
Článek
    6 - Hrazená jezera v Zápechové
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Late Glacial-Early Holocene transition recorded in the diatom content of three former lakes of different altitudes, Czech Republic
    Milion let jezera
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)