Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kámen stavební
Článek
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Artificial stone used by restoration of historical buildings
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Barrandienské mramory
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Bewertungskriterien für Industrieminerale, Steine und Erden. Teil 4, Vulkanische Gesteine und Leichtzuschläge
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu)
    Brdské acháty
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    Changes due to weathering calcareous marlstones of some historical buildings in Prague
    Changes of the pore system and the interstratification mode of the I-M layer structure weathered marlstones (historical buildings in Prague)
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Červené žuly na Milínsku
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Dekorativní jemenské mramory
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Experience with long term experimental exposure of building stones: a 70 years study in the Czech Republic
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic)
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Fluorit z Vlastějovic
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Josef E. Hibsch (1852-1940): The standardization of natural stones. Volume 2
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Kalcit v Českém středohoří
    Kámen gotické piety z Magdeburku
    Kámen na pražských památkách
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenické skvosty v chrámu Boží moudrosti v Istanbulu
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Kamenivo pre biele a farebné betóny na Slovensku
    Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Královédvorský pískovec
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Microfabric of fresh and weathered marbles: Implications and consequences for the reconstruction of the Marborpalais Potsdam
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Molybdenit v žulovském plutonu
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Natural sensor materials for environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Nerostné suroviny
    Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí
    Neslavný monument
    Netradiční využití vápenců v Itálii
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník)
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    O stavebním kameni znojemské rotundy
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Pálené vápno a vřídelní prášek
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrology in Relation to Physical-Mechanical Properties of Building and Ornamental Stones
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Podzemní dobývání čediče
    Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Pre-restoration research of the Colonnade near Valtice (southern Moravia, Czech Republic)
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi (13-14 Nymburk)
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Relationships between mineralogy physical-mechanical properties and durability of cretaceous calcitic spongilites
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Rýdeč
    Řecké mramory - historie a těžba
    Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Sněžníkovský mramor
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Stone of a gothic pieta from Toruň (Poland)
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
    Targi MAGMA i GEOMA, Czechi, 08-10.40.1997
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Tepelský trachyt
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Tibni - solný důl na Eufratu
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
    Travertíny v stavebnej praxi
    Třebíčský durbachitový masiv
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    UN ECE ICP Materials: Dose-Response functions on Dry and Wet Acid deposition Effects after 8 Years of Exposure
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Ušlechtilé kameny v obnoveném Stavovském divadle v Praze
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia
    Weathering of limestone cladding above the waterproofing layer: salt action due to previous restoration of the Colonnade (Lednice-Valtice area, Czech Republic
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zastavení v Hřídelci
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků