Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    křída-spodní
Článek
    Agglutinated foraminifers from the uppermost Jurassic-Neocomian Silesian Basin of the Polish Outer Carpathians
    Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Ammonite stratigraphy of the pre-Albian Lower Cretaceous formation of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republics)
    Ammonite zonation for the Lower Cretaceous of the Mediterranean Region; basis for the stratigraphic correlations within IGCP-Project 262
    Ammoniten des Desmoceratentyps aus Ablagerungen der Hauterive-Barréme-Grenze von der Lokalitaet Lietavská Lúčka bei Žilina (Westkarpaten, Križna Decke)
    Ammonites, aptychi, nanno- and microplankton from the Lower Cretaceous Pieniny Formation in the "Kysuca Gate" near Žilina (Western Carpathian Klippen Belt, Kysuca Unit)
    Ammonoidea of the Lower Cretaceous deposits (Late Berriasian, Valanginian, Early Hauterivian) from Štramberk, Czech Republic
    Ammonoids from the Aptian (Lower Cretaceous; Upper Austria) of the Northern Calcareous Alps
    Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic)
    Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
    Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites
    Aptychi from the Lower Cretaceous strata along the Río Argos (Caravaca, SE Spain)
    Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians)
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Berriasian to Albian dinocysts from the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin)
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigrafičeskaja korreljacija nižnemelovych otloženij Gruzii i Zapadnych Karpat po foraminiferam
    Biostratigrafičeskoje sopostavlenije goteriva i barrema Gruzii i Zapadnych Karpat
    Biostratigraphische Daten aus der Schrambach- und Tannheim-Formation der Frankenfelser Decke der Weyerer Bögen (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen)
    Biostratigraphy and Facies of Upper Jurassic-Lower Cretaceous pelagic carbonate sediments (Oberalm-, Schrambach- and Rossfeld-Formation) in the Northern Calcareous Alps, South of Salzburg
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
    Comments on some new occurrences of heteromorph ammonites in the Lower Cretaceous (late Valanginian-early Barremian) of the Eastern Alpine and Western Carpathian Systems
    Contribution to the knowledge of some small Early Barremian ammonites from the Silesian Unit (Outer Carpathians, Czech Republic)
    Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie)
    Cretaceous alkaline volcanism and its products of the outer (teschenites) and the central (alkaline basalts) Western Carpathians: correlation studies
    Differentiation, affinities and palaeoenvironmental significance of the megaspores Arcellites and Bohemisporites in Wealden and other Cretaceous successions
    Dinoflagellate study of the Lower Cretaceous deposits in the Pieniny Klippen Belt (Rochovica section, Slovak Western Carpathians)
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    The distribution of agglutinated foraminifera in the Cieszyn Basin, Polish Outer Carpathians
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone in the Kotouč Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone of Kotouč quarry (Outer Carpathians, Silesian Unit, Štramberk, Czech Republic)
    Early Cretaceous ammonites from the Butkov Quarry (Manín Unit, Central Western Carpathians, Slovakia)
    Early Cretaceous borings from Štramberk (Czechoslovakia)
    Early Cretaceous ribbed aptychi - a proposal for a new systematic classification
    Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
    Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Early rift stage in the evolution of western part of the Carpathians: geochemical evidence from limburgite and teschenite rock series
    Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
    Falzifikát křídové ryby z Čech
    First record of paguroid anomurans (Crustacea) from the Tithonian - lower Berriasian of Štramberk, Moravia (Czech Republic)
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Foraminifera and incertae sedis from the Stramberk-type limestone (Tithonian-Berriasian) : preliminary results
    The genus Plicatula Lamarck, L801 [i.e. 1801], in the Lower Cretaceous of the Mirdita zone (Albania)
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Hauterivian radiolarian association from the Lúčkovská Formation, Manín Unit (Mt. Butkov, Western Carpathians)
    Hauterivian/Barremian boundary in the Western Carpathians
    Heteromorfní amoniti spodnokřídových souvrství centrálních Karpat Slovenska
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Hluk
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Hongshanornis : jeholský pták, jenž neměl zuby
    Hřivnatý a starostlivý : Psittacosaurus na dva způsoby
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Iberopora bodeuri GRANIER & BERTHOU 2002 (incertae sedis) from the Plassen Formation (Kimmeridgian-Berriasian) of the Tethyan Realm
    Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians
    Integrated biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Western Carpathians)
    Integrated magnetic susceptibility and geochemical record of d13C anomalies in the Berriasian and Valanginian sections from the Tethyan domain (Western Carpathians, Poland)
    Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Late Jurassic and Early Cretaceous algal and foraminiferal benthic communities and biofacies from the Western Carpathians
    Late Jurassic-Early Cretaceous microplankton abundance, Milankovitch cycles, and implications for upwelling and Cretaceous climates
    Late Tithonian-Early Turonian Megasequence AP8
    Late Valanginian-Hauterivian cephalopod fauna from the Stara Planina Mountain (eastern Serbia)
    The Leviathaniidae - the largest pre-Cenozoic gastropods
    Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia
    Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
    Lower Aptian Ammonites from the Medziholie locality (the Malá Fatra Mountains, Slovakia)
    Lower Cretaceous ammonite and dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian Basin (Outer Western Carpathians)
    Lower Cretaceous Ammonoidea in the Podbranč quarry (Pieniny Klippen Belt, Slovakia)
    Lower Cretaceous dinoflagellate cyst stratigraphy of the Western Carpathians
    Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
    Magnetostratigraphic and petromagnetic studies of the Jurassic/Cretaceous limestones from the Río Argos (Caravaca, SE Spain), Carcabuey (S Spain) and the Bosso Valley (Umbria, central Italy)
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Mokrá Diera in the Javorová valley
    Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát
    Neogene magnetic imprint detected in the Jurassic-Cretaceous limestone strata in the Tethyan realm
    The Neogene remagnetization and petromagnetic study of the Early Cretaceous limestone beds from the Río Argos (Caravaca, Province of Murcia, SE Spain)
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    New data of the age of the Lower Cretaceous Formations in the Gerecse Mountains (Hungary)
    New findings on Lower Cretaceous ribbed ammonites of Štramberk Limestone from the Kotouč Quarry near Štramberk (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
    New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New occurrences of Lower Cretaceous ammonites in the western part of the Silesian Unit (Barremian-early Aptian, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Notes on some rare Barremian/Aptian ancyloceratids from the Silesian Unit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller)
    Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    The oldest (Late Valanginian) Crioceratitinae (heteromorphic ammonoids) from the Central Western Carpathians (Slovakia)
    Opeřený tyranosaurus
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Palaeobiogeography of the early Cretaceous (pre-albian) cephalopod bearing formations of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republic) and the Northern Calcareous Alps (Austria)
    Paleogene autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: Short Review
    Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
    Petromagnetic and palaeomagnetic investigations of Jurassic-Cretaceous limestones aimed at magnetostratigraphy in the Mediterranean area
    Petromagnetic and paleomagnetic investigations of the Early Cretaceous limestone beds from the Río Argos area, SE Spain
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Plant Macrofossils from the Mesák Formation in Central Lybia
    Podklady k paleogeografickej mapke albu Západnych Karpát
    Possible Boreal faunal immigration of the Lower Cretaceous ammonites into Outer Western Carpathians related to the global sea level changes
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Poznámky k mikrofaciálnemu vývoju albu v Belušských Slatinách (manínská jednotka)
    Pre-flysch olistostromes in Central Western Carpathians (Barremian-Aptian of Krížna Nappe, Slovakia)
    Problematic age of Lower-Cretaceous foraminiferal zone Leupoldina cabri
    Provenance of Lower Cretaceous deposits of the western part of the Silesian Nappe in Poland (Outer Carpathians): evidence from geochemistry
    Provincionality of the Jurassic-Lower Cretaceous Dasycladacean Algae and Large Foraminifera and its Implication in the Western Tethyan Palinspastic Schemes
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Radiolaria from cherts of the Kališčo Limestone Formation of the Manín unit (Butkov, West Carpathians)
    Rare myodocopid ostracods from the Lower Cretaceous (Albian) strata of Vértes Foreland (NW-Hungary)
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Report on the 1st International Workshop of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the 'Kilian Group' (Lyon, 11 July 2002)
    Report on the 2nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the "Kilian Group" (Neuchâtel, Switzerland, 8 September 2005)
    Report on the 3rd international Workshop on the standard Lower Cretaceous ammonite zonation of the Mediterranean region
    Report on the 4th International Workshop of the Lower Cretaceous Cephalopod Team (IGCP-Project 362)
    Revision of the type material in the genus Nathorstia Heer (Filicales)
    Rochovica Section near Žilina
    Die Schrambach-Formation an ihrer Typuslokalität (Unter-Kreide, Nördliche Kalkalpen, Salzburg): Lithostratigraphische Formalisierung und "historische" Irrtümer
    Scleractinian corals of suborders Pachythecaliina and Rhipidogyrina: discussion on similarities and description of species from Štramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians2
    Sedimentology of the Kletnice Formation and the Ernstbrunn Limestone (Ždánice-Subsilesian unit of the Outer West Carpathians)
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Small Berriasian, lower Valanginian and Barremian heteromorphic ammonites from the Río Argos succession (Caravaca, southeast Spain)
    Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles (25-21 Nový Jičín)
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Stomiosphaera or Orthopithonella? Cadosina or Obliquipithonella? notes to ultrastructure and systematic position of some Jurassic-Cretaceous calcareous dinoflagellates from Western Carpathians
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    Stratigraphische Daten zur Unterkreide der Lunzer und Reichraminger Decke (Östliche Kalkalpen, Ober- und Niederösterreich)
    Stratigraphy and Tectonics of the Lower Cretaceous Limestones in the Driny Cave Section(Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Übersicht der Mikroplankton- und Aptychen-Assoziationen von Oberjura Unterkreide der Krížna-Decke (Zentrale Westkarpaten)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Unterkreide-Ammoniten aus neu abgeteuften Schächten im Gebiet von Frenštát-Trojanovice (Äussere Karpaten, Silesische Einheit, ČSFR)
    Unusual assemblages of borings from Štramberk (Early Cretaceous, Moravia, Czech Republic
    Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa Unit, Malé Karpaty Mts.
    Upper Jurassic-lowermost Cretaceous benthic algae from Tethys and the European platform: a case study from Poland
    Urgon Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Urgonian (Early Cretaceous) echinoids of the Mirdita Zone (southeast Albania)
    Urgonian facies in the West Carpathians
    The Urgonian facies (Lower Cretaceous) in Albania
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Zdounky
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Zur Biostratigraphi der Schrambachschichten der Oisbergmulde bei Hollenstein a.d. Ybbs (Lunzer Decke, Kalkalpen, Niederösterreich)
    Zur Biostratigraphie der Schrambachschichten in der Reichraminger Decke (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen)