Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    křemík
Článek
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    Coffinit známý i neznámý
    Důkaz křemíku v minerálech
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. I, Silicate-fluoride liquid immiscibility in anhydrous systems
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    The origin of melanophlogite, a clathrate mineral, in natrocarbonatite lava at Oldoinyo Lengai, Tanzania
    Pramen minerální vody u Chotyně (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Rapid exhumation of medium to high-pressure metamorphic rocks at the saxothuringian-Moldanubian boundary : Evidence from detrial white micas in Saxothuringian synorogenic sediments (E-Variscides, Germany)
    Eine Studie zur Auflösung von Metakaolinit in alkalischer Lösung mittels Messung der Konduktivität
    Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates