Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    křemen
Článek
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    Achát
    Achát, kámen dvakrát nalezený
    Acháty a jaspisy v podkrkonošském permokarbonu
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
    Acháty z Mongolského Altaje
    Acháty z okolí Železnice
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Aluminium in quartz as an indicator of the temperature of formation of agate
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Ametyst Ciboušov
    Ametyst z Bludova u Šumperka
    Ametyst z Dolních Borů
    Ametyst z Kojatína u Třebíče
    Ametyst z Medvědína v Krkonoších
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Bájný vrch Kozákov
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Barva ametystu a její příčiny
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Bericht 1989 über mineralogsche Untersuchungen an Rotböden auf dem Dachstein-Plateau auf Blatt 127 Schladming
    Bohemia kratero
    A boundary layer-induced immiscibility in naturally re-equilibrated H2O-CO2-NaCl inclusion from metamorphic quartz (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Brdské acháty
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
    Cathodoluminiscence microscopy and spectroscopy in applied mineralogy
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Chemická zkouška na křišťál
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chemostratigraphic determination of equivalent strata and formations in Bohemian Cretaceous Basin
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Compositional variation in tourmaline from tourmalinite and quartz segregations at Pernštejn near Nedvědice (Svratka Unit, western Moravia, Czech Republic)
    Compositional zoning of rapakivi feldspars and coexisting quartz phenocrysts
    Contrasting rheologies of feldspar and quartz under natural thermal and strain gradients: a comparative study
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
    Český achát - jeho naleziště
    Český achát - samostatný objekt sběratelství
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Defect structure and luminiscence behaviour of agate : Results of electron paramagnetic resonance (EPR) and catodoluminiscence (CL) studies
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformační lamely v píseckých berylech
    Deformation pattern related to an orogen parallel extension event recorded in the Vepor unit, West Carpathians
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (south-eastern part of the Rhenohercynian Zone, Bohemian Massif)
    Determination of SiO2 Raman spectrum indicating the transformation from coesite to quartz in Gföhl migmatitic gneisses in the Moldanubian Zone, Czech Republic
    The development of mid-crustal extensional shear zone during Cretaceous convergence of the Vepor Unit in the West Carpathians
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Dravit a křemen z Oparenského údolí u Lovosic
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Early Palaeozoic Izera (Rumburk) granites from West Sudetes, Poland
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    The evolution of perpendicular linear fabrics in synkinematically emplaced tourmaline granite (central Moravia - Bohemian Massif)
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Fibrous nanoinclusions in massive rose quartz: The origin of rose coloration
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    A fluid study of Au-W stratiform mineralization at Orlík near Humpolec, Czechoslovakia
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Flüssigkeitseinschluss Untersuchungen am Bohrkernmaterial der KTB bis 4000 Meter
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    From mantled feldspars to snowball quartzes: petrogenesis of the Eastern Erzgebirge granite pluton
    Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geochemistry and Composition of the Middle Devonian Srbsko Formation in Barrandian Area, Bohemian Massif: A trench or Fore-Arc Strike Basin Fill with Material from Volcanic Arc of Continental Margin?
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Granitový masiv Goricho
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Hochfraktionierte Subvulkanite des spätvariszischen Extensionsregimes im Erzgebirge und Kaiserwald
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen na Jilemnicku
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Hydrothermal synthesis of pyrophyllite and some of its properties
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek
    Interpretation of bidimensional fluid inclusion microthermometric data in terms of pressure and compositional variations in gold-bearing fluids: an example from the Libčice and Kasejovice deposits, Czech Republic
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Japonská dvojčata křemene z Bolívie a Peru
    Jaspis a záhněda z okolí Velkého Meziříčí
    Jaspis z Únětic u Prahy
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské křišťály
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    Kamenec v Orlických horách
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Keple - křemenné žíly
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Koule vršanské a bílinské
    Kouzlo záhněd
    Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (I)
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Křemeny z podbrdských lokalit
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Křišťál
    Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Křištál v pravěku Moravy
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Křišťály z Jeglowej u Strzelina, Polsko
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Křišťály z žulovského masívu
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Květy irácké pouště
    Large-scale erosion rates from in situ-produced cosmogenic nuclides in European river sediments
    Laser Raman spectroscopic measurements of water in unexposed glass inclusions
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    The Late Ordovician ice house: impact winter or volcanic catastrophe?
    Late-Variscan Extensional collapse of the thickened Moldanubian crust in the southern Bohemia
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
    Limitations of tensor subtraction in isolating diamagnetic fabrics by magnetic anisotropy
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Das luminiszenzaktive Structurinventar von Quarzphänokristen in Rhyolithen
    Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam?
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Měďnaté minerály z Kolína
    Melafyrové skály na Strážníku
    Melt inclusions in quartz from the Karkonosze granitoids
    Melt inclusions in quartz phenocrysts in rhyolite from Cínovec near Teplice (the Krušné hory Mts.): Petrological significance
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
    Microthermometry of volatile-rich silicate melt inclusion in granitic rocks
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály z omického kamenolomu
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Mongolské acháty
    Moravské achátové geody
    Moravské křišťálové geody
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Nálezy ametystů v Železných horách
    Nálezy křišťálu v Podkrkonoší
    Náměšťský opál
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Nejkrásnější ametystová drúza se stoletou tradicí
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
    Nerudní nerostné suroviny v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Netradiční acháty z Krušných hor
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    O největších a nejmenších krystalech
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    "Obyčejný" křemen
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Opál
    Opály a chalcedony Utahu
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Opracování monokrystalů
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    Origin of the Jurassic quartz geodes from the Moravian Karst: fluid inclusion and stable isotope study
    Orogen parallel extension in the Veporic Unit, West Carpathians
    P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Paramorfózy křemene po pravděpodobném melanoflogitu z Kučlína u Bíliny
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Pegmatit "U Tří pramenů"
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Pegmatity Vlastějovic
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Perpendicular fabrics in the Orlické hory orthogneisses (western part of the Orlice-Sněžník Dome, Bohemian Massif) due to high temperature E-W deformational event and late lower temperature N-S overprint
    Perpendicular linear fabrics in granite: markers of combined simple shear and pure shear flows : qranite: From Segregation of Melt to Emplacement Fabrics
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Podkrkonošské drahé kameny
    Podkrkonošské karneoly
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Polodrahokamy z Těšínska a z Podbeskydí
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Quantitative Textural and Microstructural Study of Orthogneiss Deformed during Continental Underthrusting
    Quartz and Feldspar Rheology Contrasts under Natural Thermal and Strain Gradients: A Comparative Study
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    Quartz c-axis fabrics in constrictionally strained orthogneisses: implications for the evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite a window into stratified magma chambers
    Quartz-texture evolution within an orthogneiss structure (Reitzenhain structure, Erzgebirge, SE-Germany), determined by neutron-difraction- The case of fabric isotropization under granitization
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rheology of granitoids deformed at Barrovian metamorphic field gradient in different crustal levels
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    Rietveld refined of the crystal structure of silica phases from the Barringer Crater in Arizona
    Rocks deformed in the constrictional regime: L>S to L tectonites in the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rudolf II. a sběr drahých kamenů
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Rutily na Klatovsku
    Sedimentární acháty
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): systematics, silicification and palaeoenvironment
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Skalní zeď Bílá skála u Srbské na Frýdlantsku
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Staining methods used for pH monitoring at the solid-liquid interface - a microscopic study of wetted sandstone
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Stříbro z let 1968-1974
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
    A Study of the Surface Textures of Quartz Grains from the Makalu Massif - Sapt Kosi Lowland Section of the Himalayas
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    Šokový křemen v českém kráteru
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton
    Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola superdeep borehole SG-3 at high pressure
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: Rheology controlled thrust propagation in the Variscan collisional belt (The southeastern Bohemian Massif, Czech Republic-Austria)
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí Granite System (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Trace Elements in Quartz Grains from the Ries Impact Crater and lechatelierites from Southern Bohemian Moldavites
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti
    Two Genetic Types of Ocelli in Some Mafic Rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex: No Room for Transformistic Speculations
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Variscan hydrothermal veins in the Prague synform (Barrandien area)
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyt ametystu v Podkrkonoší
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů
    What Happened to Quartz from the Izera Gneisses? A Possible Scenario
    X-ray nanotomography in fluid inclusions study
    Za acháty do Techerău
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za křišťály a záhnědami na Připolární Ural
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Za roveňskými kameny
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Záhnědy na Liberecku
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavé křemenné výskyty v Brdech
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit
    Železitý křemen ze Zaječova u Komárova
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Živce a křemen
    Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce