Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    křemenec
Článek
    Day 1, stop 5: Medový Újezd
    Day 1, stop 6: Točník
    Day 3, stop 1: Ejpovice
    Day 3, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha