Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kalibrace
Článek
    Accuracy Assessments of Recent Earth Gravity Models Using Crossover Altimetry
    A Carboniferous Time Scale 2000: Discussion and Use of Geological Parameters as Time Indicators from Central and Western Europe
    Dating the transition
    Determination of seismograph system transfer functions by inversion of transient and steady-state calibration responses
    Devonian Correlation Table : supplements 2003
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    The experience with application on a Fritsch C22 granulometer in practice
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    A global radioelement baseline
    Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian-Carboniferous-Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003)
    High-resolution, early Paleozoic (Ordovician-Silurian) time scales
    High-resolution magnetostratigraphy and micropaleontology across the J/K boundary strata at Brodno near Žilina, western Slovakia: summary of results
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Moldavite: an age standard for fission-track dating
    Mřížkové parametry z práškových dat
    New Chronological Frame from the Young Neolithic Baden Culture in Central Europe (4th Millennium). Part 2
    The orientation distribution of single joint sets
    Pb/Pb zircon ages from the Hunsrück Slate Formation (Bundenbach, Rhenish Massif): a contribution to the age of the Lower/Middle Devonian boundary
    Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis
    Pravdivost analýzy
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Vysvětlení vlivu vnitřního tlaku vzduchu na konstantu gravimetru Worden
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Das "Zeitlineal" massgeblich für GSSPs Kalibrierungen - eine formatierte Korrelationstabelle als chronostratigraphisher Standard