Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kambrium-spodní
Článek
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
    Early Cambrian location and affinities of the Brunovistulian terrane (Central Europe) in the light of palaeomagnetic data
    Evidence from laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses for early Cambrian and early Ordovician pulses of granitic plutonism in the Western Bohemian Massif
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Further palynomorphs of Early Cambrian age from clastic sediments underlying the Moravian Devonian (borehole Němčičky-3)
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geology of fossil sites with the oldest Bohemian fauna (Lower Cambrian, Barrandian area)
    Holmiidae (Trilobita: Olenellina) of the Montezuman stage (Early Cambrian) in western Nevada
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Lower Cambrian arthropods from the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic)
    The Lower Cambrian Paseky Shale: Sedimentology
    Lower Cambrian sediments in deep boreholes in south Moravia
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Cambrian tubular micro- to macrofossils from the Paseky Shale of the Barrandian area (Czech Republic)
    Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic)
    Microfossils of the Paseky Shales (Lower Cambrian,Barrandian area, Czech Republic)
    Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    The oldest fauna from Bohemia
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 2: Medalův mlýn
    Preliminary Data on the AMS Fabric in Salt Domes from the SW Part of Zagros Mts., Iran
    Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky shales (Lower Cambrian, Barrandian area)
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Similarities between the Teufelsberg intrusion (southern Teplá-Barrandian, Bohemian Massif) and the massif-type anorthosites
    Stratigraphic distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Trace fosils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic)
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
    Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
    Uppermost Neoproterozoic-Lower Cambrian Acritarch Assemblages from the Volcanosedimentary Series of West Bohemian Neoproterozoic
    The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
    Vinice near Jince
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Zjištění spodnokambrických sedimentů na Moravě