Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kanalizace podzemní
Článek
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě