Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kapacita výměny kationtů
Článek
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Geochemistry and mineralogy of bentonites from Ishirini (Libya)
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Milion let jezera
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň