Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kar
Článek
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    Die Eiszeitseen im Hohen Böhmerwald
    Geomorfologie
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Die Glazialseen des Hohen Böhmerwaldes
    Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Primární bezlesí na Šumavě
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Review on current research of the Pleistocene glaciation in the Krkonoše Mountains
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Spływy gruzowe w północnej części Karkonoszy
    Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS