Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    karbonáty
Článek
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Application of the acid ammonium oxalate method to samples from a loess-paleosol site near Bořetice (Czech Republic)
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonit se zvýšeným podílem stroncia od Velvět u Teplic v Čechách
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Aragonit z Měrunic
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Barytokalcit z Příbrami
    Barytokalcit ze Stříbra
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Biostratigraphy and Facies of selected Exposures in the Grünbach-Neue Welt Gosau Group (Coal-Bearing Series, Inoceramus-Marl and Zweiersdorf-Formation, Late Cretaceous and Paleocene, Lower Austria)
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
    C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)
    Chemostratigraphic determination of equivalent strata and formations in Bohemian Cretaceous Basin
    Composition changes in silurian shales - conclusion based on calcitic concretions research
    The correction to stratigraphy of the Cretaceous formation in the Ohře region
    The crystal structure of Na4(UO2)(CO3)3 and its relationship to schröckingerite
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Eine küstennahe, sandige Zechstein-Sabkha in NE-Böhmen mit dolomitisierten Calcretes, Speläolithen und Grainstones
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Experimentally shocked dolomite - a Raman spectroscopic study
    Fotoluminiscence v českých jeskyních
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Genetic Conditions of the Hydrothermal Mineralization from the Surroundings of Tišnov
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemistry of volcanic pipe on Linhorka Hill near Třebenice
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
    High bioproductivity at the Silurian/Devonian boundary - a global event?
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Kamenec v Orlických horách
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Karbonáty v lomu Markovice
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Kurovické vápence
    Kutnohorit nebo kutnahorit?
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m.
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Manometria - metóda pre stanovenie uhličitanov
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Měďnaté minerály z Kolína
    Metamorphic Evolution of Carbonate-Bearing Eclogites from the Saxothuringian Zone (Czech Republic)
    The metamorphic evolution of carbonate-bearing eclogites from the Saxothuringian zone (Czech Republic)
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary
    Mineralogical-chemical characteristics of carbonate from pegmatites near Dolní Bory, Western Moravia
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály meteoritů
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Minerály z lomu od Ševětína
    Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nerudní nerostné suroviny v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Novozélandská jeskyně Bohemia
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Occurrence of new (U, Y, REE) Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    Odstranění rezavých povlaků z rodochrozitu
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Pozor na kyselinu šťavelovou
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    The refractory nature of carbonate during partial melting of eclogite: evidence from high pressure experiments and natural carbonate-bearing eclogites
    Regional temperature trend in low temperature fluids: suggestions from stable isotopes and fluid inclusion data, Rhenohercynian Zone, Czech Republic
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Removal of As V, Cr VI, CR VI, and V V from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
    Revision of the crystal structure of kettnerite CaBi[OFCO3]
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Rodochrozit
    Rozlišování karbonátů barvením
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
    Stable isotope studies of miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Synchysite-(Y)-synchysite-(Ce) solid solutions form Markersbach, Erzgebirge, Germany: REE and Th mobility during high-T alteration of highly fractionated aluminous A-type granites
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Vzpomínka na příbramský kalcit
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Wyartit, minerál obsahující U5+ ve své krystalové struktuře
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů