Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    karbon-spodní
Článek
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    39Ar/40Ar single- und multi-grain ages of detrial white mica from the Silesian Culm basin (Czech Republic)
    Addendum (1) zu Basse & Weddige (2004): Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senckenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 87
    Age, geodynamic setting, and mantle enrichment processes of a K-rich intrusion from the Meissen massif (northern Bohemian massif) and implications for related occurrences from the mid-European Hercynian
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Alternativy dělení spodního karbonu
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    Balbinipleura, a new slit bearing archaeogastropod (Vetigastropoda) from the Early Devonian of Bohemia and the Early Carboniferous of Belgium
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Calciturbidite Record of Variscan Orogenic Polarity in Moravia - Relative Highstands and Lowstands as Indicators of Crustal Extension and Compression, Respectively
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Clasts of volcanic rocks from the Visean conglomerates in the Drahany Culm: evidence for a volcanic arc on the eastern margin of Bohemian Massif
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    The conodont extinction at the Middle-Upper Tournaisian boundary
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
    Controls on the deeping upward carbonate megasequences of the Moravian Devonian - Lower Carboniferous Basin
    Correlation of Lithological Markers within the Moravian-Silesian Culm
    Cyclocaudiculus edwardi sp.n., (Crinoidea, col.) in the Lower Carboniferous of Moravia (Czech Republic)
    Deformation of inhomogenous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst
    Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Devonian miospore stratigraphy and correlation with the global stratotype sections and points
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    An early Carboniferous ?Coleoid (Cephalopoda Dibranchiata) fossil from the Kulm of Northern Moravia (Czech Republic)
    Early evolution of the genus Eoparastaffella (Foraminifera) in Eurasia: the "interiecta group" and related forms, Late Tournaisian to Early Viséan (Mississippian)
    Early Variscan strike-slip displacements in central Europe
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Evidence for High Exhumation Rate in Central European Variscides: U-Pb Ages of Granulite Metamorphism of Clasts Deposited in Upper Visean conglomerates
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands, eastern margin of the Bohemian Massif, the Czech Republic
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Factors influencing the Al2O3/Na2O ratio in Paleozoic siliceous shales
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Field Trip 3 - Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Fammenian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    First Paleozoic Zoophycos trace fossils from the Sudetes (the Bardo Unit)
    Foraminiferal fauna and climatic oscillations in Late Devonian and Early Carboniferous
    Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia)
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Formation Conditions of Syntectonic Veins in Lower Palaeozoic Limestones above Crystalline Basement
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Geološka zgradba južnego dela Moravskego krasa v dolini potoka Říčka
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    History of trilobite research in Moravia
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif
    Influence of acid volcanism and CO2 production on sedimentation and distribution of organic matter (Variscan Central Europe)
    Intraviséan movements in the Moravo-Silesian zone of the Bohemian Massif
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    K/Ar- und 40Ar/39Ar-Daten von Glimmern der Böhmischen Masse. Projekt S47-GEO präalpidische Kruste in Österreich, Dritter Bericht
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Klodzko-Zloty Stok and Niemcza Zone granitoids - a shallow level intrusion of durbachites on the Rhenohercynian Zone
    Konodonti ze strukturního vrtu Jablůnka-1
    Konodontová biostratigrafie hádsko-říčských vápenců u Grygova (24-22 Olomouc, 25-13 Přerov)
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Konodontová společenstva němčicko-vratíkovského pruhu (24-23 Protivanov)
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Late Devonian - Early Carboniferous Foraminiferal Fauna: Zonations, Evolutionary Events, Paleobiogeography and Tectonic Implications
    Late Devonian (Famennian) Glaciation in South America and Marine Offlap on other Continents
    Late Devonian (Famennian) Glaciation in Western Gondwana: Evidence from the Central Andes
    Late Devonian to Early Carboniferous Bimodal Volcanic Rocks of the Ještěd Range Unit (Sudetes): Constraints on the Development of the Variscan Orogenic Wedge
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
    Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif)
    Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
    Lower Carboniferous tectono-sedimentary evolution of the Kulm Basin, Czech Republic: implications for Variscan foreland basin development
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Magnetic anisotropy indications of deformations associated with diagenesis
    Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
    Magnetic fabric indication of Rhenohercynian deformations in the Silesian Zone of the NE Bohemian Massif
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in Moravia
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mechanismen der rasanten Heraushebung einer variszischen Gebirgswurdel im Unterkarbon-Abgeleitet aus PTtd-Pfaden von Einheiten des Erzgebirges
    Metabasites from the Polish Part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, Metamorphic History and Geotectonic Meaning
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metamorphic and microstructural evolution of orthogneisses and granulites of the Eger complex (NW Bohemian Massif) - record of progressive granulitization of the lower crust?
    Microfacies analysis of Devonian to Lower Carboniferous catbonates and its impact on the interpretation of internal architecture of the Konice-Mladeč Belt, Moravia, Czech Republic
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
    Moravské paleozoikum
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Multi-Stage Variscan Evolution of the Central Sudetes - Structural Evidence from the Klodzko Metamorphic Unit
    Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku (15-34 Vítkov)
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Nejranější plaz
    Němčice I
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nomina dubia der Hippocardioidea (Mollusca; Rostroconchia)
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Once more on the age of the Andělská Hora Formation in the Nízký Jeseník Mts.
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
    Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Palaeozoic amalgamation of Central Europe: an introduction and synthesis of new results from recent geological and geophysical investigations
    The Palaeozoic of the Ještěd Mountains
    Palaeozoic sediments of the Drahany Upland
    Paleomagnetism of M.Devonian to E.Carboniferous sediments from the Drahany Upland, Moravian Zone, Bohemian Massif
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleontologické nálezy
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Paleozoic Evolution of the Moravosilesian Basin
    Paleozoic palynomorph assemblages from eastern Serbia
    Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
    Pallioceratida ordo n. - a new order of the Palaeozoic cephalopods (Mollusca, Cephalopoda)
    Palynostratigraphy of the upper part of the Lower Carboniferous flysch succession in the the eastern part of the Moravian-Silesian zone (Nizky Jesenik Mts.; Czech Republic)
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    Periglacial features around Ruprechtov (Moravia, Czech Republic)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Phyllosilicate preferred orientation as a control of magnetic fabric: evidence from neutron texture goniometry and low and high-field magnetic anisotropy (SE Rhenohercynian Zone of Bohemian Massif)
    Placodermi and Chondrichthyes from the Devonian and Lower Carboniferous ofthe Wadi ash Shati area (Central Libya)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim
    Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    The Rammelsberg massive sulphide Cu-Zn-Pb-Ba-Deposit, Germany: an example of sediment-hosted, massive sulphide mineralisation
    Rapid exhumation of medium to high-pressure metamorphic rocks at the saxothuringian-Moldanubian boundary : Evidence from detrial white micas in Saxothuringian synorogenic sediments (E-Variscides, Germany)
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Regional Extension of Hydrothermal Veins - Result of an Important Deformation Event in the Moravosilesian Paleozoic
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Remarks to the geology and stratigraphy of the Mírov Palaeozoic Unit, Bohemicum (Saxothuringian Zone), Bohemian Massif
    Results and interpretation of the strain analysis of the Culmian conglomerates in the quarry near Hostěradice
    A review of the Carboniferous colonisation of non-marine environments by ostracods
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Sasakiela, a new Early Carboniferous porcelliid genus (Porcellioidea, Gastropoda) with an unusual shell ontogeny
    Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet Geochemistry and Mica Dating
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sedimentological and evolutionary cycles in the Upper Devonian and Lower Carboniferous
    Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)
    Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Separation of a component of tectonic deformation from a complex magnetic fabric
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Slide paraconglomerates in Lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Culm of Moravian-Silesian Belt, Bohemian Massif)
    Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Spodnokarbonské radiolárie lokality Mokrá
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Stratigraphy. Autochthon and Nonmetamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Stratigraphy. Western Sudetes (Lugicum)
    Structural Investigation of the Paleozoic of the Drahany Upland, Moravia
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Taxonomie und Systematik der Hippocaridoidea POJETA & RUNNEGAR, 1976 (n. superfam.) (Mollusca; Rostroconchia)
    Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Termín kulm v české geologii
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Tournasian-Lower Visean Calcareous Foraminifera: Biostratigraphy and Palaeogeography
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Trace fossil Amanitichnus ichnosp. from the Lower Carboniferous of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Trace Fossils as Indicators of Depositional Sequence Boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment, Moravice Formation, Czech Republic
    Trace fossils of the Moravice Formation from the southern Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic)
    Trendy v evoluci svrchnodevonských a spodnokarbonských konodontů
    Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Two Mississippian Caenogastropod limpets from Australia and their meaning for the ancestry of the Caenogastropoda
    Two new gastropod genera (Porcellioidea, Archaeogastropoda) from the Lower Carboniferous of Belgium
    Über Erscheinungen der Resedimentation im Jungproterozoikum und Paläozoikum der Saxothuringischen Zone
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Upper Devonian-Lower Carboniferous foraminiferal paleobiogeography and Perigondwana terranes at the Baltica-Gondwana interface
    Upper Devonian to Lower Carboniferous platform to basin evolution in Moravia (Rhenohercynian Zone, Czech Republic)
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Variscan and Post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif
    The Variscan orogeny in the Saxo-Thuringian zone - Heterogenous overprint of Cadomian/Palaeozoic Peri-Gondwana crust
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    White mica 40Ar/39Ar ages of Erzgebirge metamorphic rocks: simulating the chronological results by a model Variscan crustal imbrication
    Whole rock geochemistry and detrital mode analysis of sandstones from the eastern margin of the Bohemian Massif (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic)
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Šternberk (14-44 Šternberk)
    Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic