Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    karbon-svrchní
Článek
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Actinopterygians of the Central Bohemian Carboniferous Basins
    The adpression medullosan prepollen-producing organs, their prepollen and cuticles (Westphalian, Intrasudetic Basin, Czech Republic)
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Basic palaeomagnetic data on the Bohemian Massif
    Before the Rotliegendes - the Nýřany tetrapod fauna
    Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
    Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno-Rakovník Basin of the Czech Republic
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Carbonated alkaline and ultramafic alkaline lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins
    Carboniferous alethopterids of the Karviná and Žacléř Formations (Czech Republic)
    Carboniferous coal-bearing cyclothems: new data from East-European basins
    Carboniferous cones of Sporangiostrobus feistmanteli and their miospores
    Carboniferous fertile branch Sporangiostrobus feistmantelii (O.FEISTMANTEL) NĚMEJC and its miospores from the Kladno Basin, Bohemian Massif
    Carboniferous (Namurian) deformation in the Blanský les massif, Southern Bohemia : U-Pb zircon evidence
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes in the vicinity of red beds with some seams of the Ostrava-Karviná Coal District
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    CHIME dating of detrital monazites from Namurian Poruba Beds and Stephanian Kwaczala Arkose (Upper Silesia Coal Basin, Poland)
    Chronology of Early Carboniferous compressional and extensional events in the Saxothuringian Zone of the Bohemian Massif in the Czech Republic from integraded geochronological and deformational sequence studies
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    The coal-bearing Carboniferous on the eastern margin of the Bohemian Massif
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin : Implications for the timing of maturation and fracture permeability
    The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Comparison of Acrinopterygian fishes from the Autun Basin (France) and the Krkonoše Piedmont Basin (Eastern Bohemia)
    A comparison of pecopterids from several European localities and Canada (Asturian-Stephanian)
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland)
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    Contribution to knowledge on ontogenetic developmental stages of Lepidodendron mannebachense Presl, 1838
    A contribution to the global-tectonics model of the Bohemian Massif
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    Correlations of paleomagnetic data from Eastern Alps and Western Carpathians - discussion
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Černá bižutérie keltské Moravy
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Dawsonerpeton polydens (Fritsch, 1879) (Amphibia): remarks on morphology and relationship
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
    Dissorophoid Amphibians from the Upper Carboniferous of Nýřany
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
    Distribution and origin of reduction spheroids in Upper Paleozoic sedimentary sequences, Czech Republic.
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důlní indukované seizmické děje
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Evidence for relative stability in terrestrial lowland faunas despite severe climate change at the Middle-Upper Pennsylvanian (Carboniferous) transition of paleotropical Euramerica: quantitative comparison of Cemetery Hill (Ohio) with fourteen penecontemporaneous Permo-Carboniferous Konservat-Lagerstätten
    Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
    Evolution of the Intra-Sudetic basin in the Late Silesian
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
    Facies and architectural analysis of low-sinuosity fluvial deposits of the Nýřany Member (Westphalian D-Cantabrian), Kralupy area, Kladno-Rakovník Basin
    Fish trace fossil interpreted as a food gathering swimming trail from the Upper Carboniferous (Westphalian) of Bohemia
    Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Flöznah and Flözfern Assemblages : potential Predictors of Late Carboniferous Biome Replacement?
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Fortopteris radnicensis (Němejc) Boersma, comb. nov. from the Upper Carboniferous of Czech Republic
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The fossil fauna, mega- und microflora of the Krkonoše Piedmont Basin
    Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    Genesis and geochemistry of the arkose-type kaolins in the Plzeň Basin, Czechoslovakia
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian region of southern Poland
    Goldenbergites gen. nov. a new genus of bisporangiate herbaceous lycophytes from the Radnice Member (Bolsovian) of the Radnice Basin (Czech Republic)
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
    In situ spores from Pennsylvanian ferns from Upper Silesian Basin (Czech Republic, Poland)
    Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Investigation of the Carboniferous miospores in situ in the Kladno Basin
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    The Late Carboniferous and Permian: Aquatic vertebrate zonation in southern Spain and German basins
    Late Carboniferous tectono-sedimentary evolution and related terrestrial biotic changes on the North Variscan and Appalachian forelands, and adjacent paralic and continental basins
    Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
    Late Variscan and Alpine geodynamics of the Upper Silesian Coal Basin
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Leaves and Cuticles of the Genus Lesleya Lesquereux from the Czech Republic and from Illinois (U.S.A.)
    Lithostratigraphic and Structural Polarity of the Devonian and Carboniferous Formations - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    The main fish communities of the limnic Permian and Carboniferous basins of the Czech Republic
    Megaflora of tuffaceous interbeds in coal seams of the Nýřany Member (Westphalian D) at the Dobré štěstí Mine in the Plzeň Basin (Czech Republic)
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Mladší paleozoikum - Karbon
    Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis
    New information on biostratigraphy of the Western Desert sediments, Iraq
    A new species of Lepidostrobus from the Early Westphalian of South Joggins, Nova Scotia, Canada
    A new species of the diplopod Amynilyspes (Oniscomorpha) from the Stephanian Lagerstätte of Montceau-Les-Mines, France
    Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Occurrences of gold, copper, vanadium and silver minerals in volcanic rocks of the Permo-Carboniferous Basin in the Krkonoše Mts. piedmont area
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Ökostratigraphische Bioevents im Grenzbereich Stephanium/Autunium (höchstes Karbon) des Saar-Nahe-Beckens (SW-Deutschland) und benachbarter Gebiete
    Oligocarpia lindsaeoides (ETTINGSHAUSEN) STUR and its spores from the Westphalian of Central Bohemia (Czech Republic)
    On a small Cochleosaurus described as a large Limnogyrinus (Amphibia, Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian lyginopteridaleans in Variscan Euramerica
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice)
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
    Paleomagnetism of the Carboniferous and variegated layers of the Moravian-Silesian region
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov)
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Permeability of coal of the Upper Silesian Basin.
    Permian climate development in the northern peri-Tethys area - The Lodeve basin, French Massif Central, compared in a European and global context
    Permo-Silesian movements between Baltica and Western Europe: tectonics and "basin families"
    Permokarbon mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří (03-43 Jičín, 13-21 Hořice)
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Petrologic recognition of coal seams of the Lower Silesian Coal Basin
    Petrology of Coal from continental basins in the Czech Republic
    Die phytopaläontologische Sammlung Franz Unger am Landesmuseum Joanneum
    Plagioclase-mantled K-feldspar in the Carboniferous porphyritic microgranite of Altenberg-Frauenstein, Eastern Erzgebirge/Krušné Hory
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Poznámky k morfologii čelistních zubů vybraných rodů xenacanthidních žraloků
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    A present-day state of ichnological research of the Late Palaeozoic coal-bearing basins of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    A present-day state of the ichnological research of the Carboniferous to Permian limnic basins in the Bohemian Massif
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Problemy podzialu litostratygraficznego karbonu produktywnego górnoslaskiego zaglebia weglowego
    Project No. 469 - Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments : Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins
    Proposal of the new classification of palaeozoic sphenophyllalean cones
    Provenance implications of Th-U-Pb electron microprobe ages from detrital monazite in the Carboniferous Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    Re-examination of the genus Omphalophloios White, 1898 from the Upper Silesian Coal Basin
    A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii (Late Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada)
    A redescription of the Late Carboniferous eurypterids Adelophthalmus granosus von Meyer, 1853 and A. zadrai Přibyl, 1952
    A redescription of two eophrynids (Arachnida: Trigonotarbida) from the Coal Measures (Carboniferous) of Ostrava, Czech Republic
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
    Review of the late Westphalian-early Stephanian macrofloras of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria
    Revision of the amphibian genus Limnerpeton (Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic
    Revision of the Carboniferous genus Rhodeites Němejc from European and American localities
    A revision of the lower Pennsylvanian "Alethopteris lonchitica (auctorum) and its identity with "Alethopteris urophylla"
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
    Sdělení o výzkumu ichtyolitů klobuckého obzoru (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentology of the Fluvial Deposits of the Nýřany Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Setlikia bohemica gen. et sp. nov., a new actinopterygian fish (Actinopterygii, Igornichthyidae) from the Late Carboniferous of Bohemia
    Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): systematics, silicification and palaeoenvironment
    Silicifikovaná dřeva v západním Podkrkonoší
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Software package to analyze structural tectonic data
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Spät- und postvariszische tektonische Entwicklung im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung Oberpfalz (KTB)
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice)
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Stratigraphic correlations between the continental and marine Tethyan and Peri-Tethyan basins during the Late Carboniferous and the Early Permian
    Stratigraphy, palaeoclimatology and palaeogeography of the Late Palaeozoic continental deposits in the Czech Republic
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
    Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model
    Taxonomic remarks on Rhabdolepis saarbrueckensis Gardiner, 1963 (Osteichthyes: Actinopterygii) and its relationships to some actinopterygians from the Late Carboniferous of the Bohemian Massif, Czech Republic
    The taxonomy of middle Westphalian medullosalean foliage known as "Alethopteris grandinioides early form" from the Central and Western Bohemian basins
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    The temnospondyl amphibian Capetus from the Upper Carboniferous of Czech Republic
    Tenchovia bulgariaensis gen. et sp.nov. from the Pennsylvanian of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Thermal history of the Upper Silesia Coal Basin Constrained by K-Ar Dating of illite-smectite from pyroclastic horizons
    Two contrasting single-aged peat-forming plant assemblages preserved in situ in the middle Westphalian volcanic ash bed, Czech Republic
    Über Lyginopteridaceen-Achsen aus dem Namur A von Ostrava (Ostrau), CSSR
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Upper Carboniferous miospores near Slaný, Kladno Basin, Part III - Summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part I - Miospore assemblages from the Ři-21 and Ři-23 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II - Miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    Upper volcanic layer in the NW part of the Kladno Depression (Upper Carboniferous, Kladno Basin)
    The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements)
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Vertebrate zonation of the non-marine Upper Carboniferous-Lower Permian basins of the Czech Republic
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)
    Volcanic infilling of S part of the Altenberg-Teplice Caldera; 700 m deep vertical profile through ignimbrites
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    A xenacanth clasper from the ?uppermost Carboniferous - Lower Permian of Buxieres-les-Mines (Massif Central, France) and the palaeoecology of the European Permo-Carboniferous basins
    Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropäischen Oberkarbon und Perm : revision der Originale zu GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 und FRITSCH 1879-1890
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zkamenělé stromy v okolí Plzeňském
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Zničené význačné přírodní památky v Čechách
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu