Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    karotáž
Článek
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
    British metaphysics as reflected in Robert Broom's evolutionary theory
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    The composition of the Earths lower mantle and the bulk composition of the Moon?
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Evaluation of well-logging data obtained in boreholes in the deposit of hydrocarbons in the Varadero Cardenas, Cuba
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    Geophysical log stratotype in the Mšeno-Roudnice Basin
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
    Goethe jako geolog v Čechách
    Granity a ještě více granitů v díle W.S. Pitchera po 10 letech
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hledání harmonie Země
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    How the Echinoderm Chnaged Its Symmetry or On the search for common mechanisms to generate the archetypal forms
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Interpretation of the formation pressure from well-logging data
    Interpretation of the oil-wet and water-wet sandy rocks
    Interpretation of the permeabilities to phase of sandy rocks
    Investigation of granite inhomogeneity with well logging methods
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    K hloubce litosféry
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    Karotáž při průzkumu jílů
    Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Kritické body problematiky geneze tektitů: poznámky k článku L.Kopeckého
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Logging of hydrogeological wells in the basin Cuenca Sur de la Habana, Cuba
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    A new approach to SP-reduction factor in view of electrochemical activity of rocks
    A new way of well-logging classification of sandy rocks
    Oheň versus voda
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku
    Pojavlenije tektitov na Zemle
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Poznámky k teoretickým základům atmogeochemických a geoelektrochemických metod
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part 1, Experiments and field data
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part II, Theory and interpretation
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příspěvek k otázce platnosti Davisovy teorie geomorfologického cyklu
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Reconstruction of remote climate changes from borehole temperatures
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Scolecodonts? or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin
    Some important supplements to interpretation of the permeability of sandy rocks
    Some new facts about the self-potentials method
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 (25-22 Frýdek-Místek)
    The Study of Environmental Hazards in Extreme Environments as a Frontier for Physical Geography
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    The thermal regime of the crystalline continental crust: Implications from the KTB
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Výskumný geotermálny vrt FGKr-1 v Kravanoch n./D
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Význam metrologické sítě pro kalibraci neutronových metod karotáže
    Well-log - based Correlation of Turonian-Lower Coniacian Depositional Systems in the Western Part of the Bohemian Cretaceous Basin: New Basis for Reconstructing the Basin History
    Well logging for checking the quality of reservoir dams and sealing walls
    Well-Logging in Regional Hydrogeology (Example: the Police Basin)
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)