Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    karpatské neogenní pánve a kotliny
Článek
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    Biostratigrafia príbelských vrstiev
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Evolution of the basin and range structure around the Žiar mountain range
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    High sedimentation rates and thicknesses of the Neogene in the Circummediterranean area; application of results of the IGCP No.25 part 4.
    Late Paleogene Stress Field, Tectonic and Sedimentation in the Bakony and the Western Carpathians (North Pannonian Block); a Response to Oblique Collision
    Megasporen, Fruechte und Samen aus jungneogenen Ablagerungen der Slowakei
    Microfloristic Changes during the Miocene in Central Paratethys Region
    Microfloristic characterization of the Pontian from Slovakia
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    Northern (Slovak) part of the Danube Basin: tectonics, crustal and lithospheric dynamics
    Organic maturation in three West Carpathian Neogene Basins
    Paleogeographic aspects of the study of otolith faunas in the Miocene basins of the Central Paratethys
    Paleomagnetic investigation on Late Cretaceous-Cenozoic sediments from the NW part of the Pannonian Basin
    Paleomagnetic Investigations on Late Cretaceous Cenozoic Sediments from the NW Part of the Pannonian Basin
    Pontien in der Tschechoslowakei
    The Pontien sediments and basalts of the Southern Slovakia
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Sea ways connecting the Filakovo/Pétervására Basin with the Eggenburgian/Burdigalian open sea
    Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
    Vídeňská pánev
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze