Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kartografie digitální
Článek
    Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Design and construction of knowledge ontology for thematic cartography domain
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Dynamic geoinformatic models
    Erstellung von Höhenmodellen und Bewegungskarten der Erdoberfläche durch Satelliten-Radarinterferometrie
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis