Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kenozoikum
Článek
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    Age Relations and Geochemical Constraints of Cenozoic Alkaline Volcanic Series in W Bohemia: A Review
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Alkaline trends troughout the volcanic history in Bohemua and Moravia
    The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units
    AMS Fabric of Acid Alkaline Volcanics and Implications to Flow Mechanisns and Emplacement Mode: Examples from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Apatite enrichment in olivine-poor nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia
    Apatitspaltspurdaten zur postvariszischen thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges - erste Ergebnisse
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Cenozoic alkaline volcanic series in Western Ohře (Eger) rift: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Cenozoic intraplate alkaline volcanism of Western Bohemia
    Cenozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif (Czech part): A review
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Cenozozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif: a review
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Chemostratigraphy
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Classifcation of the subfamilies of Cleridae (Coleoptera: Cleroidea)
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
    Control of Cenozoic intra-plate volcanic phenomena by healed boundaries of ancient micro-continents distinguished by different orientations of seismic anisotropy of mantle lithosphere
    The crust-mantle transition zone (Moho) beneath the swarm-earthquake area Vogtland/NW-Bohemia in the light of diffrent seismic methods
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Dead Sea Region: Fault-Controlled Chemistry of Cenozoic Volcanics
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    The developing of cristobalite in kaolinized volcanic rocks in San Andres mountains in Michoacan (Mexico)
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Do extant nearest relatives of thermophile European Cenozoic plant elements reliably reflect climatic signal?
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Earthquake swarms in continental rift zones - a comparison of selected cases in Americka, Africa and Europe
    Eocene vegetation patterns reconstructed from plant diversity - A global perspective
    Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Eur-American Floristic Similarities through the Cenophytic: Introduction
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    The evolution of the Massif Central rift: spatio-temporal distribution of the volcanism
    Family-group names of Cenozoic birds: 1811-1998
    Faulted margins of the Eger Graben - contrasting histories
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Final'nyj vulkanizm Jevropy i jego geodinamičeskaja priroda
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Further evidences for slabs in the lower mantle
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gecko species Euleptes gallica Müller: A new information about its geographic and stratigraphic range
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geochemie und Verteilung der Quellgase und tektonische Struktur des Eger-Rifts in der Oberpfalz und in Oberfranken, Bayern
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geodynamická evoluce krymsko-černomořské oblasti
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological studies in the Pacific volcanic belt of Nicaragua
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geology of the Ohře Rift region
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorfologie
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Geopark Barrandien
    Geophysical characteristic of the Roztoky volcanic centre, North Bohemia
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    A giant early Miocene sunfish from the North Alpine Foreland Basin and its implication for molid phylogeny
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    Gravimetric Investigation of Volcanic Structures
    Hibsch 2002 Symposium
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    High-K adakitic volcanics in Cordillera Volcánica, SE Peru
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Integrated geophysical, structural geology and petrological studies of the continental lithosphere in the Western Carpathians
    Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Geology and active geodynamics of the western Eger Rift area
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE
    A late Cretaceous contamination episode of the European-Mediterranean mantle
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Late Variscan and Alpine geodynamics of the Upper Silesian Coal Basin
    Long-term landscape evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif: apatite fission-track data from the Erzgebirge (Germany)
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers in northern Bohemia: composition and possible sources
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Major boundaries in the continental mantle lithosphere detected by seismic anisotropy and their role in accumulation of metals in the crust
    Mathematic-statistical study of chemical compositions of trachytic and phonolitic neovolcanites of the Bohemian Massif
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Mesozoic and Cenozoic squamates of Europe
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    Mineral- und Gesteinschemie der Nephelinite und Melilithite des Vogtlandes
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    The Moldavite Strewn Field
    Monitoring of air-ground temperature coupling and examples of shallow subsurface warming in Slovenia
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976)
    Na-sanidine megacrysts from the Shavarin Caram volcano, Mongolia
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Národní parky Bryce a Zion
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Neogene alkaline magmatism in Central Europe: the role of Hercynian lithosphere as a magma source component
    Neogene-Recent magmatism and the geodynamics of rifting in Europe
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
    Neotectonic activities in the fault zone of the Cordillera Blanca Mountains
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    A new Oligocene genus of lanternfish (family Myctophidae) from the Carpathian Mountains
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    New Zealand beetle in Baltic Amber - Biogeography and systematics of a new fossil bark-gnawing beetle (Trogossitidae)
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Niva z geotektonického pohledu
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    Nouvelles observations sur quelques Percoidei (Poissons téléostéens) des eaux douces et saumatres du Cénozoique européen
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Pádová pole vltavínů
    Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia
    Palaeomagnetism, palaeotectonics and palaeogeography of Cretaceous and Cenozoic rocks of the Western Carpathians
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleowinds and magnetoclimatology in Siberia
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Pár slov o sbírání vltavínů
    Patterns of larval development in Cretaceous pipid frogs
    Petrogenesis of mafic igneous rocks of the Cenozoic European Volcanic Province (CEVP) from the Rhön to the Eger-Graben
    Petrology of granitoids in Pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Carpathian flysch Zone)
    Phanerozoic paleogeography of Central Europe
    Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Pleistocene Rodents of Europe
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Post-sedimentary Mesozoic-Cenozoic thermotectonic evolution of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) interpreted from apatite fission-track analysis
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Praesphaerammina, a new genus of Cenozoic deep-water agglutinated foraminifera from the Carpathian flysch deposits
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Quartäre und rezente Krustenbewegungen im Bereich der Marienbader Störungszone und des Egerer Beckens (Tschechien) : abgeleitet aus morphotektonischen Untersuchungen
    Radioactivity of young volcanics of the Bohemian Massif
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Receiver Function Studien zum Aufbau der Erdkruste und des oberen Erdmantels unter dem westlichen Böhmischen Massiv : ein Beitrag zum BOHEMA-Projekt
    Recent geodynamic processes in the Himalaya and the Karakoram
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Reliéf a geomorfologie
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Results of palaeomagnetic research of karst sediments in Slovenia
    Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Seismic anisotropy beneath the Northern Apennines (Italy) : mantle flow or lithosphere fabric?
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Sixty years since the fundamental work of J.E. Hibsch: Tectonic and volcanic development of the Ohře (Eger) rift
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    SLICE 2003: Internationale Seismische Weitwinkel-Untersuchungen im Umfeld des Eger Riftes
    Slon Gromovův na Moravě
    The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Some significant geomorphic features of the Klokočí Cuesta, Czech Republic
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan
    Sr isotope and chemical constraints on the deep structure below the Bohemian Massif
    Strontium and neodymium isotope study of Bohemian basalts
    Structural map of the basement of Europe
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Subduction in the remnant Carpathian Flysch Basin
    SUDETES 2003 Seismic Experiment
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    The Sudetic marginal fault, SW Poland: a reactivated sinistral-normal fault
    Taxonomic implications and fossilization of tube ultrastructure of some Cenozoic serpulids (Annelida, Polychaeta) from Europe
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Tektonisch-geomorphologische Untersuchungen zu quartären und rezenten Krustenbewegungen im Egerer Becken und an der Marienbader Störungszone (Mariánské Lázně Fault, MLF), Tschechien
    Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K
    Time succession of Cenozoic stress fields in the northern part of the Bohemian Massif
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Traces within traces: holes, pits and galleries in walls and fillings of insect trace fossils in paleosols
    Tree diversity in the Miocene forests of Western Eurasia
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Das "Underplatin-Modell", angewandt auf aktive Prozesse in der Unterkruste und im subkontinentalen Mantel unter dem westlichen Eger-Rift
    Eine ungewöhnliche lichenopore Bryozoe aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens (Untemiozän; Österreich)
    Universitní profesor Karl Rudolph - rodák z Teplic v Čechách
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
    Unusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Úvodem k 7. konferenci o vltavínech
    Variation of magma generation and mantle sources during continental rifting observed in Cenozoic lavas from the Eger Rift, Central Europe
    Variation of mantle sources and magma generation in Tertiary to Quaternary lavas from the Eger Rift
    Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
    Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador)
    Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    The Western Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    Young alkaline volcanism of the Bohemian Massif
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Zavátá minulost Mostecka
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zircon Typological Investigations from the Seufzergründel Placer Near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany
    Zkamenělé lesy Severní Ameriky
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów
    Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów
    Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    Zum Alter der jungen Vulkanite in NE-Bayern (und Umgebung)
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy