Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    klasifikace hornin
Článek
    Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci