Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    klast
Článek
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Sběr a výzkum klastů
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku