Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    klima
Článek
    Air exchange in the Kateřinská Cave - first contribution
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    AL:PE Projects : Acidification of Mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology. AL:PE 2. Remote Mountain Lakes as Indicators of Air Pollution and Climate Change
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    CHKO Labské pískovce
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
    Contribution to the methodology of climatic regionalization of the Czech Republic
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood
    Dissolved Load of a Central Himalayan Forest Headwater in an Experimental Catchment, India
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Evoluce názorů na evoluci půd : aneb Cesta tam, ještě kousek dál a trochu zpátky
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Extreme droughts in central Europe in the preinstrumental period
    Factors affecting base-flow recessions in a granite mountaineous catchment
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Former existence of a plateau icefield in Bílá louka Meadow, Eastern Giant Mountains: hypothesis and evidence
    František Koláček
    František Říkovský
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geomagnetic Forcing on Climatic Variations
    Global Change in the Mountains
    Globální klimatická změna
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    Historical Climatology and the Study of Climate Fluctuations During the Past Millennium
    Historical climatology: definition, data, methods, results
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Impact of the eruption of Mount Pinatubo volcano on the local climate
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko : divné počasí marťanských pólů
    Klima v posledním glaciálu
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Ledové doby na Marsu
    Measurement of radon exhalation rate from the ground surface: can the parameter be used for determination of radon potential of soils?
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Minulost ještě neskončila
    Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Modelling of georelief influence on wind streaming by the use of GIS technology
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia)
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    A new survey of sources of the Amazon
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Povodně a klimatické změny
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Recent climate warming: surface air temperature series and geothermal evidence
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Relationships between clayey soils, parent rock and environmental conditions in the Lombardian Apennines
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší : katastrofa nebo snesitelná změna?
    Seasonal simulation of the soil water regime - a sensitivity analysis
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Soil Nitrogen Turnover : Mineralisation, Nitrification and Denitrification in European Forest Soils
    Solární oteplování
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Šatov Wine Cellar: South Moravian vines and the geological settings
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vymření veledaňků a mamutů v Evropě
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy