Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    klimatický efekt
Článek
    Acidification and acid rain
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Antarktický ledovec a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Cenomanian-Turonian coastal record in SW Utah, U.S.A.: orbital-scale transgressive-regressive events during oceanic anoxic event II
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    Climatic vs. Tectonic Controls on a Shallow-Water Hemipelagic Carbonate System (Turonian of Western Bohemia)
    Čínský antropocén
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Geomagnetic activity and the global temperature
    Geomorphological Aspects of Levelling Measurements of the Earth's Surface Movements in the Czech Republic
    Globální klimatická změna
    Grónský ledový příkrov : záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    No. 428 - Climate and borehole (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Project 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field
    Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Signals of extreme weather conditions in Central Europe in GRACE 4-D hydrological mass variations
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno