Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kolektory
Článek
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Evaluation of well-logging data obtained in boreholes in the deposit of hydrocarbons in the Varadero Cardenas, Cuba
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
    The influence of electric current transmission trough mud on the measurements of self potentials
    Interpretation of the cementation factor of sandy rocks
    Interpretation of the oil-wet and water-wet sandy rocks
    Interpretation of the permeabilities to phase of sandy rocks
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Kolektory v historickom jadre Bratislavy
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    A new approach to SP-reduction factor in view of electrochemical activity of rocks
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Some important supplements to interpretation of the permeability of sandy rocks
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)