Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    komunita
Článek
    Analysis of conodonts as sedimentary particles in calciturbidites and its implication for conodont biofacies interpretation
    The aquatic plants Salvinia (Salviniales) and Limnobiophyllum (Arales) from the Late Miocene flora of Sosnica (Poland)
    Assemblage of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues
    An atypical fauna in the Lower Devonian Hunsrück Slate of Germany
    Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians)
    Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
    Biostratigraphy of Fissure Fillings in the Ernstbrunn Limestone of the Waschberg Zone (Lower Austria)
    Bivalvia dominated communities of Bohemian type from the Silurian and Lower carbonate facies
    The Campanian Grünbach Flora of Lower Austria: palaeoecological interpretations
    Can detailed sampling and taphonomical analysis of Foraminiferal assemblages offer new data for paleoecological interpretations?
    Correlation of the Upper Turonian foraminiferal assemblages from the Úpohlavy and Březno sections (Bohemian Cretaceous Basin) with some other localities (South Moravia, Germany and Lower Austria)
    Definition of the terms "homologous: and "analogous" community
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Early Tithonian serpulid-dominated cavity-dwelling fauna, and the recruitment pattern of the serpulid larvae
    Eocene vegetation patterns reconstructed from plant diversity - A global perspective
    Evaluating compositional turnover of brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern Calcareous Alps): Removal of dominant groups, recovery and community reassembly
    Evolution of anuran assemblages in the Late Cretaceous of Utah, USA
    Evolution of community composition in several carnivore palaeoguilds from the European Pleistocene: the role of interspecific competition
    Extrabasinal plant assemblages in basin-margin strata: preliminary results from Newfoundland and the Czech Republic
    Facies of the Klabava Formation (?Tremadoc - Arenig) and their fossil content (Barrandian area, Czech Republic)
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Flöznah and Flözfern Assemblages : potential Predictors of Late Carboniferous Biome Replacement?
    Foraminiferal assemblages in acid residues from the "Císařská rokle" Gorge at Srbsko (the Lower/Middle Devonian boundary interval, Barrandian area) and their paleoenvironmental significance
    Foraminifers from the Lower/Middle Devonian boundary beds of the Barrandian area, Czech Republic, and their paleoecology
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    Fossil fruits of Reevesia (Malvaceae, subfam. Helicteroideae) and associated plant organs (seeds, foliage) from the Lower Miocene of North Bohemia (Czech Republic)
    The Frasnian/Famennian boundary interval in the South Polish-Moravian shelf basins: integrated event-stratigraphical approach
    A gastropod faunule from the Monograptus uniformis graptolite Biozone (Early Lochkovian, Early Devonian) in Bohemia
    Gastropods and tergomyans from the Upper Ordovician (Viru-Harju) of the Fagelsang area, Scania, southern Sweden
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova (24-23 Protivanov)
    Late Jurassic and Early Cretaceous algal and foraminiferal benthic communities and biofacies from the Western Carpathians
    Latest Frasnian and earliest Famennian (Late Devonian) bivalves from the Montagne Noire (France)
    Lingulate brachiopods from the Acanthopyge Limestone (Eifelian) of the Barrandian, Czech Republic
    Lochkovian bivalves of Bohemian type from the eastern Anti-Atlas (Lower Devonian, Morocco)
    Lower and Middle Ordovician trilobite communities of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Lower Devonian Coral/Stromatoporoid Reefs in the Koněprusy Area (Czech Republic) : A Preliminary Report : 1. Reef Evolution
    An mabundant, but enigmatic, organic mesofossil from the Upper Cretaceous of the Czech Republic
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    The main fish communities of the limnic Permian and Carboniferous basins of the Czech Republic
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Middle Cambrian benthic assemblage in the Skryje Shale (Jince Formation) at Terešovská Huť (district of Rokycany, Czech Republic)
    Middle Ordovician graptolite fauna from Praha-Červený vrch (Prague Basin, Czech Republic)
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    A new bivalve community from the lower Ludlow of the Prague Basin (Perunica, Bohemia)
    New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica)
    New Middle Cambrian lingulate brachiopods from the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic)
    The Oligocene of Central Europe and the development of forest vegetation in space and time based on megafossils
    The Ordovician of the Condroz Inlier, Belgium: Trilobites from the southeastern margin of Avalonia
    Ordovician of the Prague Basin: stratigraphy and development
    Palaeoclimatic interpretations of the Grünbach Flora (Early Campanian, Lower Austria)
    Palaeoecology of Quaternary Mollusca
    Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the Carpathian Foredeep (Karpatian, Czech Republic)
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
    Paleontologická naleziště v brdském kambriu: nutnost ochrany
    Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika) (12-32 Zdice)
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Porambonites havliceki sp. nov., a new brachiopod from the Šárka Formation (Darriwilian) from Bohemia and its contribution to early history of the Porambonitidae
    Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    Recurrent Silurian-Lower Devonian Cephalopod Limestones of Gondwana Europe and Perunica
    Reef-dwelling Gypiduloid brachiopods in the Lower Silurian Attawapiskat Formation, Hudson Bay Region
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Revision of trilobites of the Grieffelschiefer Formation (Ordovician, Schwarzburg anticline, Germany) : preliminary results
    Silurian and Lochkovian communities in the Prague basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Silurian and lowermost Devonian bivalvies of Bohemia type from the Carnic Alps. Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Silurian Bivalvia - Evolution, Palaeoecology, Palaeogeography, Importance for Biostratigraphy and Correlation
    Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag) (12-41 Beroun)
    Strength, timing, setting and cause of mid-Palaeozoic extinctions
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    Tabulate corals of Ibarmaghian affinities in the Upper Emsian of Bohemia
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Tertiary flora and vegetation of the locality Záhoří near Žatec (Most Basin, Czech Republic)
    Towards vegetation mapping based on the fossil plant record
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Das untere Ordovicium bei Rokycany, Tschechische Republik
    Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont in der Lausitz. Teil IV: Fundstellen und Paläobiologie
    Volcanic and riparian settings during the Late Eocene in North Bohemia
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Wenlock and Ludlow cephalopods in the Prague Basin: communities, palaeobiogeography and palaeoecology (Bohemia)
    Wiwaxia Walcott, 1911 and Dailyatia Bischoff, 1976 in Cambrian of Czech Republic
    A xenacanth clasper from the ?uppermost Carboniferous - Lower Permian of Buxieres-les-Mines (Massif Central, France) and the palaeoecology of the European Permo-Carboniferous basins
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice