Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kongelifrakce
Článek
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí