Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    konglomerát
Článek
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    The asteroid genus Haccourtaster (Echinodermata, Goniasteridae) in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Bericht 2004/2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen von Gosau-Vorkommen im Salzkammergut zwischen St. Gilgen am Wolfgangsee und dem Traunsee auf den Blättern 65 Mondsee, 66 Gmunden, 67 Grünau im Almtal, 95 St. Wolfgang und 96 Bad Ischl
    Biostratigraphy and Palaeoenvironment of the marly marine transgression of Weissenbachalm Lower Gosau-Subgroup (Upper Turonian-Lower Santonian Grabenbach-Formation, Northern Calcareous Alps, Styria)
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Clasts of volcanic rocks from the Visean conglomerates in the Drahany Culm: evidence for a volcanic arc on the eastern margin of Bohemian Massif
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Conglomerates of the Boskovice Furrow - an indicator of tectonic evolution of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Correlation of Neoproterozoic conglomerates of the Barrandian, Saxothuringian and Moldanubian units
    Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates - the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone?
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Day 1, stop 2: Roadcut N of Týřovice
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    Early stages of the Polish Carpathian Foredeep development
    Evidence for High Exhumation Rate in Central European Variscides: U-Pb Ages of Granulite Metamorphism of Clasts Deposited in Upper Visean conglomerates
    The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands, eastern margin of the Bohemian Massif, the Czech Republic
    Fazies und Biostratigraphie der Weissenbachalm-Gosau bei Bad Aussee - Vorläufige Ergebnisse. 3. Österreichisches Sedimentologen - Treffen Seewalchen am Attersee; 14. November 1998
    The final fabric ellipsoids of the Račice and Luleč Conglomerates (Myslejovice Formation, Drahany Uplands)
    Frontally and surficially fluidized slump to debris flow sheets in an alluvial sequence, Lower permian, Intrasudetic Basin.
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    Kokořínsko
    Kouzlo slepeného kamení
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    The Late Cretaceous Nysa Graben: implications fro Mesozoic-Cenozoic fault-block tectonics of the Sudetes
    The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the tertiary Conglomerates near Chvalová Village, southern Slovakia
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Metaconglomerates in the Czech part of the Saxothuringikum: a contribution to the Neoproterozoic-Cambrian evolution of the Bohemian Massif
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Nález celestinu na Moravě
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Nová zvláště chráněná území
    Novasalenia gen. nov.: a remarkable Late Cenomanian echinoid from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Oparenské slepence: perm nebo křída? : (02-43 Litoměřice)
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Provenance of chert-rich microconglomerates and pebbly siltstones from the Ediacaran Lausitz Group (Bohemian Massif, eastern Saxo-Thuringian Zone, Lausitz Block, Germany) revealing the formation of a Late Cadomian retro-arc basin
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Remarks to the geology and stratigraphy of the Mírov Palaeozoic Unit, Bohemicum (Saxothuringian Zone), Bohemian Massif
    Results and interpretation of the strain analysis of the Culmian conglomerates in the quarry near Hostěradice
    Rocky coast facies of the Unhošť-Tursko High (late Cenomanian-early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Skalní výchozy permských slepenců v údolí Lubé
    Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě)
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Tvary reliéfu na mírovských slepencích
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Typology and age of granitoid pebbles in Carpathian flysh conglomerates
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)