Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kongres
Článek
    6. medzinárodné sympózium o zosuvoch
    7. kongres mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    7. mezinárodní sympozium o interakci mezi horninou a vodou
    10. Mezinárodní speleologický kongres
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    13. mezinárodní sedimentologický kongres ve Velké Británii
    14. světový hornický kongres a výstava - Peking '90
    15. kongres INQUA v Durbanu
    15. světový naftový kongres - Peking, Čína
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Acapulco 97 - XVII.světový hornický kongres a výstava
    Aminostratigraphy of loess across Middle Europe
    Cenozoic magmatism of the Ohře rift, Czech Republic: geochemical signatures and mantle dynamics
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    Changes in communicatio with the open sea during the deposition of the Early Oligocene Menilitic Formation (Ždánice Unit)
    Common occurrences of the ecologically restricted nannofossils in the Campanian sediments of the Ždánice Unit and Waschberg Zone, West Carpathians
    Correlation of Quaternary deposits basins of the Middle Dnieper area and the Middle Danube area (by the data of fauna mollusks)
    Correlation of the Neogene floras of Transcaucasia, Ukrainian Carpathians, South Poland and Czechoslovakia
    Correlation of the Quaternary pedostratigraphy from western to eastern Europe
    Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
    Druhý sjezd polských geomorfologů
    Dvě karsologická sympozia ve Slovinsku
    Early Oligocene palaeoenvironmental Changes in the West Carpathian Flysh Belt of the Southern Moravia
    Evropský kongres o regionální geologické kartografii a informačních systémech
    Fish otoliths as paleobathymetric indicators
    Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
    Geochemical soil survey in the Western Desert of Iraq
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geology and petrology of sediments of the Western Desert area, Iraq
    Geology of Al-Liyah Ridge, Northern Kuwait
    Geotechnical investigation for cavern-type underground natural gas storage
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
    Kongres americké geologické společnosti
    Kongres Evropské geologické unie
    Kongres Evropské geologické unie
    Late Cenozoic sequences of mammalian assemblages of the northern hemisphere: an updated correlation
    Late-Quaternary loess-palaeosol record from the Northern Minusinsk Basin, southern Krasnojarsk region, Siberia
    Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
    Lower/Middle Miocene structural evolution of the overthrust of the Western Carpathians in South Moravia (Czech Republic)
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Magnetic susceptibility and remanence record of the Kurtak loess, southern Siberia, Russia
    Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země
    Mezinárodní kongres INQUA v Pekingu
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mezinárodní kongres o brachiopodech
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    A Middle Pleistocene palaeolithic site at Usť-Izhul', Northern Minusinsk Basin, southern Siberia
    Mineral magnetic study of windblown sediments deposited in the entrance of Kůlna Cave, Czech Republic
    Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994
    Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise
    New evidence of gastropod affinities for some key bellerophontiform molluscs
    New information on biostratigraphy of the Western Desert sediments, Iraq
    New remarks to the stratigraphy of the Shalair Valley
    Novinky z prekambria. 29.geologický kongres v Kjótu
    O matematické geologii ve světě
    O třech významných paleobotanických aktivitách
    Oldest loess accumulations of the south Moravia
    On Late Cenozoic vertical motions, depocenter shifts and the evolution of the Carpathian arc
    Paleo-American (Pre-Clovis) evidence from SW Alberta, Canada
    Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic)
    Paleotectonic reconstruction of notrh-west part of Western Outer Carpathians
    Petrology of the sediments in the Qulqula zone, its basement and foreland, Northeastern Iraq
    Pleistocene reptile fauna in the area of the Czech Republic and relations to some other European localities
    The Plio/Pleistocene boundary in the continental sediments of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Poznatky z medzinárodného kongresu asociácie pre kvartérny výskum (INQUA)
    Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku
    Relationships between mineralogy physical-mechanical properties and durability of cretaceous calcitic spongilites
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Rock magnetic proxies of climate change from loess-paleosol sediments in the Czech Republic
    Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Sjezd americké geologické společnosti
    Sjezd paleontologické společnosti v Eggenburgu
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Světový hornický kongres
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Sympozium o dálkovém průzkumu vodních zdrojů
    Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
    Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Příbram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology - Praga, Czechy, 09-14.10.1995
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Výroční sjezd kanadských geologických asociací
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    X. medzinárodný speleologický kongres - Budapešť 1989 a speleológia v Maďarsku
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu v Krakově
    XIV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association (Sofia, September 20-23, 1989)
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace