Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    konkrece
Článek
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Bechyňské koule
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    Composition changes in silurian shales - conclusion based on calcitic concretions research
    Compositional changes in Silurian shales: conclusions based on calcite concretions research
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Early Palaeozoic palaeobiogeography and palaeoecology of stylophoran echinoderms
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň)
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kalcitové konkrece z Kadaně
    Koule vršanské a bílinské
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Ludlowská chitinozoa na lokalitě "Na Požárech" (silur, pražská pánev, Barrandien)
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Mineralogy and geochemistry of Southern Bohemia "ortsteins"
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích (12-24 Praha)
    Organic-walled dinoflagellate cysts as a tool to recognize carbonate concretions: an example from Oligocene flysch deposits of the Western Carpathias
    Origin of barite concretions in the West Carpathian flysch, Poland
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Pozoruhodné konkrece z miocenního moře
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Rychnovský vrch a jeho "detonační fenomén"
    Shell breakage and repair in Sinuitopsis neglecta (Mollusca, Tergomya) from the Middle Ordovician of Bohemia
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Zaniklá lokalita železitých konkrecí "Borek" u Hosína
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken
    Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku