Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kontaktně-metasomatická ložiska
Článek
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin
    Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits