Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kontrola strukturní
Článek
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    40 let ložiska Kostelany
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Hercynite- vs. Kyanite- Bearing Granulites of the Strážek Moldanubicum: Metamorphic and Structural Relationships
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Links between the structure of the mantle lithosphere and morphology of the Cheb Basin (Eger Rift, central Europe)
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    North Bohemian foundry bentonites
    North Bohemian Pleistocene alluvial basins: sedimentary environments and tectonic controls
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Optical anisotropy of coal from the Ruda syncline area in the upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting
    Palaeozoic sediments of the Drahany Upland
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Predposylki formirovanija krupnych gidrotermal'nych i ekzogenno-epigenetičeskich uranovych mestoroždenij
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Rudní ložiska Polska
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Seismically active fracture zones and distribution of large accumulations of metal in the central part of Andean South America
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Structural-Tectonic Study of Sedimentary Complex of the Chrudim Palaeozoic: An Example of the Prachovice Quarry (Železné hory Mts.)
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky