Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kontrola tektonická
Článek
    Age Relations and Geochemical Constraints of Cenozoic Alkaline Volcanic Series in W Bohemia: A Review
    AMS and Deformation Patterns in The Jawornickie Granitoids, Rychlebske Hory - Preliminary Data
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Apatitspaltspurdaten zur postvariszischen thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges - erste Ergebnisse
    El área volcánica de Momotombo (Nicaragua)
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Carbonated alkaline and ultramafic alkaline lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins
    Cenomanian through Lower Coniacian events in the Upper Cretaceous of Saxony, Germany
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion)
    Changes in Depositional Style of an Intra-Continental Strike-Slip Basin in Response to Shifting Activity of Basement Fault Zones: Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Climatic vs. Tectonic Controls on a Shallow-Water Hemipelagic Carbonate System (Turonian of Western Bohemia)
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Contibution to the origin of the Duri-Serguza Pyrite-Lead-Zinc Deposit, Iraq
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Dead Sea Region: Fault-Controlled Chemistry of Cenozoic Volcanics
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Distribution of mineral deposits controlled by seismically active fracture zones in Andean South America
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
    Dyke Swarm Pattern and Tectonics in the České Středohoří Mts. Volcanic Centre, Ohře (Eger) Rift, Central Europe (Starting Points for Further Research)
    Earthquake Swarms in the Major Focal Zone of the West Bohemia/Vogtland Seismoactive Region
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    The evolution of the Massif Central rift: spatio-temporal distribution of the volcanism
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Fault-scarp induced shelf sand bodies: Turonian of the Intrasudetic basin
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Final'nyj vulkanizm Jevropy i jego geodinamičeskaja priroda
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Geochemie und Verteilung der Quellgase und tektonische Struktur des Eger-Rifts in der Oberpfalz und in Oberfranken, Bayern
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geological Setting of Uranium Mineralization in the Oberpfalz basement, Northeast Bavaria/F.R.G
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geology of occurrence of ferruginous sandstones in N Bohemia: famous localities revisited
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Geomorfologie
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    Granitoid-Typen in postkinematischen Granitoidplutonen: Abbilder von autonomen Intrusionsschüben - Beispiele vom Nordrand des Böhmischen Massivs (Erzgebirge - Harz - Flechtinger Scholle - Lausitz)
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    Interplay of Strike-Slip Tectonics and Eustasy in Coarse-grained Delta Systems, Bohemian Cretaceous Basin
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Intrusion-related gold systems: the present level of understanding
    Investigation of granite inhomogeneity with well logging methods
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    Late Carboniferous tectono-sedimentary evolution and related terrestrial biotic changes on the North Variscan and Appalachian forelands, and adjacent paralic and continental basins
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    The main features of the tectonic fabric of the Krkonoše Piedmont Basin.
    Mantle Lithosphere of the French Massif Central: Three Domains Derived from Seismic Anisotropy
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Mid-Crustal Emplacement of the Třebíč Durbachite: a Result of Interplay between Compressional and Wrench Tectonics due to Block Rotations
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Multiphase cooling and exhumation of the Krkonoše Piedmont Basin during Mesozoic - Cenozoic basin inversion based on apatite fission track analysis
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Neogene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    New methods in foraminiferal and calcareous nannoplankton analysis and evolution of Oligocene and Miocene of the Southern Slovakia
    Niva z geotektonického pohledu
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O roli endogennych i ekzogennych faktorov v formirovanii masštabnych gidrotermal'nych mestoroždenij urana
    O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Palaeotopography and Base-Level Change as Controls on Fluvial Architecture: Horoušany-Brní Palaeovalley Evolution (Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Paleogeography of the Krkonoše Piedmont Basin in the Uppermost Carboniferous and Lower Permian: Implications to Late Variscan development of N.-E. Bohemian Massif.
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Pattern and metallogenic consequences of deep rooted seismically active fracture zones in Sumatra and Java
    The patterns of enrichment in felsic pegmatites ultimately depend on tectonic setting
    Permo-Silesian movements between Baltica and Western Europe: tectonics and "basin families"
    Petrogenesis of mafic igneous rocks of the Cenozoic European Volcanic Province (CEVP) from the Rhön to the Eger-Graben
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Post-sedimentary Mesozoic-Cenozoic thermotectonic evolution of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) interpreted from apatite fission-track analysis
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
    Principle views on the genesis of astroblemes and related mineralizations
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Quartäre und rezente Krustenbewegungen im Bereich der Marienbader Störungszone und des Egerer Beckens (Tschechien) : abgeleitet aus morphotektonischen Untersuchungen
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts.
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Role of Basin-Margin Physiography and Sediment Supply History in Sequence Architecture: Insights from Field Studies and Computer Modelling
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in defining 'metallotects'
    The Role of Palaeotopography and Tectonics in the Stratigraphy of Fluvial Through Shalow-Marine Deposits of the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian) in the SE Part of the Bohemian Cretaceous Basin
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Sedimentology of the Fluvial Deposits of the Nýřany Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia
    Sequence stratigraphy of the Dakota Formation (Cenomanian), southern Utah: interplay of eustasy and tectonics in a foreland basin
    Slope instability at Machu Picchu: ideas and questions
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Les sources carbogazeuses
    Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan
    Stratigraphic Architecture of Cenomanian Palaeovalley Fills, Central Part of the Bohemian Cretaceous Basin: Interplay of Base-Level Change and Tectonic Influences
    Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia : preliminary report on a running research project
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
    Tectonics and Paleotopography as the Main Controls on Drainage Pattern and Architecture of the Radnice Member in the Kladno-Rakovník Basin (Westphalian, Carboniferous)
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Tectonosedimentary Evolution of the Cheb Basin (Cenozoic, Western Bohemia)
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
    Western Eger (Ohře) Rift - control of near-surface tectonics by mantle junction of paleoplates
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje
    Der Zelezna Hurka (Eisenbühl) - Zur Vulkanologie und Geochemie eines quartären Schlakken- und Lapillikegels am S'Rand des Egergrabens
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy