Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kontrola zrudnění
Článek
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Metamorphe Goldvererzungen und assoziierte Seifenlagerstätten im Moldanubikum des Bayerischen Waldes und des südöstlichen Böhmerwaldes
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Modelování ložiska Cínovec
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland)
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uran v českých dějinách
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Vývoj greisenizace Hubského pně
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zur Geologie der Magnetitlagerstätte Schwarze Crux, nördlich von Vesser (Thüringer Wald)
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku