Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kovnatost
Článek
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Úprava rudnin s obsahem volného stříbra
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům