Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kras
Článek
    5 podzemních skvostů
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    45 let CHKO Moravský kras
    50 let CHKO Moravský kras
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Advances in cave aerosol research
    Aerosol sinter and the cave development
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Air exchange in the Kateřinská Cave - first contribution
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Application of the 2-D resistivity tomography, electromagnetic profiling method and soil thermometry for a remedy of the existing road endangered by the slope instability, shallow caves and other inhomogenities in the karst area
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atraktivní travertinové vodopády
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China
    Bambusový les z kamene : Kateřinská jeskyně v Moravském krasu
    Banisko u Poráče
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Biota Moravského krasu
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Bulharské překvapení 2011
    Bulharsko-česká spolupráce v karsologii - obrození tradic
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Cave fill in the Črnotice Quarry, SW Slovenia: palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): Evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Characteristic features of Paleoalpine and Epipaleoalpine landmass of the West Carpathians
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Chráněná území geologického významu
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
    Climate Changes - The Karst Record II. A second meeting on karst and palaeoclimatic reconstruction; Czech Republic, Poland and Slovakia, July 27 - August 9, 2000
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
    Czech-Slovakian Traverse
    Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Devonian Island Elevations under the Scope: Central Europe, Basement of the Carpathian Mountains in Moravia
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Dvě karsologická sympozia ve Slovinsku
    Dvě ostrovní slaná jezera
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    First record of the Carboniferous trilobite Bollandia from the Moravian Karst (Czech Republic) and its significance
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Fosfát skandia v krasové výplni velkolomu Čertovy schody
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fosilní obratlovci lokality Bacín
    Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical Karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geološka zgradba južnego dela Moravskego krasa v dolini potoka Říčka
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    "Granelli 1701" - pomoc rakouskému kolegovi
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Halit v solném krasu na ostrově Hormoz (j. Írán)
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    The Hněvotín limestone neostratotype locality revisited: A conodont biostratigraphy and carbonate microfacies approach, Moravia, Czech Republic
    Holocene of the Bohemian Karst
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Homolovy výzkumy v Českém krasu
    Hornolehotský kras Horehronského podolia
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Hranická propast očima geologů
    Hřebenáč
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
    Hydrografie systému Ochozské jeskyně
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Jak vznikají pouštní laky?
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Jaskyňa na Kečovských lúkach
    Jaskyne Jelšavského krasu
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    Javoříčské jeskyně
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze
    Jeskyně č.18038 Malá Panama - nálezová zpráva
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jeskyně Humpleu, Rumunsko. Part IV, Legenda o gigadómech
    Jeskyně Jezevčí díra u Litně
    Jeskyně Na Špičáku
    Jeskyně Na Turoldu
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny
    Ještě jedno jaro ...
    K problematice funerálních jeskyní
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran)
    The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Kornati - pohoří v moři
    Kornati a Telašcica
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Kras manínského bradla
    Kras nejsou jen jeskyně
    Kras pohoria Monti Alburni v Campanii v Taliansku
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras v chráněných územích pohoří Velebit
    Krasová oblast Punakaiki
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
    Krasové javy v Tlstom vrchu pri Slovenskom Pravne
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
    Krasové jeskyně Peklo na Šumavě
    Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Krasové prameny Českého krasu
    Krasovění devonských vápenců Moravského krasu a okolí
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Latest Eocene-Recent Megasequence AP11
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Loucké kameny
    Luminescence analysis in speleology
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetitové ložisko "Na Černé Rudě" a "V Jarošci" u Kutné Hory
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia)
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Mapová dokumentace Amatérské jeskyně
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfologie terasového stupně u Kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Najnovšie objavy v jaskyni Bobačka
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu
    Natural resources of a karst landscape and possibilities of their utilization
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Největší jeskyně světa
    Největší podzemní bludiště
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Němčice I
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Netradiční využití vápenců v Itálii
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    New eomyid genus and species from the early Miocene (MN zones 3-4) of Europe and Japan related to Apeomys (Eomyidae, Rodentia, Mammalia)
    New findings on the geomorphology of Moravia
    New trends in speleology
    Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR)
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nová zvláště chráněná území
    Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové objevy v Javoříčském krasu
    Nové objevy v jeskyni Výpustek
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Objevy na vrchu Turoldu a okolí v posledních letech
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Oribatid mite fossils from Quaternary and pre-Quaternary sediments in Slovenian caves I. Two new genera and two new species of the family Oppiidae from the Early Pleistocene
    Osmdesát let vodní plavby v Punkevních jeskyních
    Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Palaeolithic occupation of the Mokrá Plateau
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
    Palaeomagnetic research of a fossil cave in the highway construction at Kozina, SW Slovenia
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Paleolitické osídlení Mokerské plošiny
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Pleistocene Rodents of Europe
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Podzemím slunné Itálie
    Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128.
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni
    Problematika Tetínské vyvěračky
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Prolongační úspěchy v jeskyni Liščí díra T/7 v letech 1999-2001
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v koněpruské oblasti
    Předmluva
    Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Přírodní rezervace Hůrka u Hranic
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic).
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radiogenic characteristics of rock environment in show caves
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Results of palaeomagnetic research of karst sediments in Slovenia
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Rumunsko. Part 2 : Bihor na konci století - akce 1997
    Rumunsko. Part 3 [1. část] : Bihor na konci století - akce 1998
    Rychnovský vrch a jeho "detonační fenomén"
    Rýchorské krápníky
    Říční paradoxon krasového děda : Vzpomínka na Jaroslava Petrboka
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimentologické výzkumy v jeskyních Moravského krasu
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Shape of fluvial pebbles in surface karst stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Silkrety Českého krasu
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Slon Gromovův na Moravě
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Solný kras : krápníky rostoucí jako z vody
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan
    Speleolaboratory at the Gombasecká Cave - 15th anniversary of the existence
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO a biosférické rezervaci Pálava
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravský kras
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    Speleopotápěčský průzkum v Nové Amatérské jeskyni
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
    Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes
    Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
    Suchá jaskyňa č.1 vo Velkej Fatre
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Šafárka - first palaeobotanical data of the character of Last Glacial vegetation and landscape in the West Carpathians (Slovakia)
    Škrapy ve vápencích Pavlovských vrchů
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Tectonic study of caves in the Golden Horse Hill near Koněprusy (Bohemian Karst)
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Teoretické aspekty stanovenia hraníc medzi povrchovými a podzemnými formami reliéfu
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik
    Tiny geophysical measurements in the Ochozská Cave
    Tišnovský kras
    To the methodology of the tracing test and evaluation of results
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Tvary georeliéfu na "ledečských vápencích"
    Týnčanský kras
    Týnčany: blbodíry? : aneb něco málo o jednom "holokrasu"
    Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě
    Uhličitá voda v Hranické propasti
    The "unroofed cave" near the Bunker (Laški Ravnik)
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Uranium activates in karst regions
    Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne
    The use of biological methods in studies of karst
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
    Vladimír Panoš 1922-2002
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Výzkum Amatérské jeskyně versus její ochrana
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Výzkum krasových sedimentů
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Význam Moravského krasu
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Vzpomínka
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Z historie koněpruské oblasti
    Za jeskyněmi do našich národních parků
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Znovuobjevení Nové jeskyně na Damilu
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)