Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
Článek
    The 40Ar/39Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development
    The 87Rb-86Sr isotope geochemistry of the blueschist and greenschist metavolcanics of the Rýchory Mts. crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    Ametyst z Medvědína v Krkonoších
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Cambrian/Ordovician intracontinental rifting and Devonian closure of the rifting generated basins in the Bohemian Massif realms
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Composition of tourmalines from tin-tungsten-bearing country rock of the Variscan Karkonosze granitoid - a record of the wall rock and hydrothermal fluid interaction
    Conditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite: Preliminary report
    Contrasting metamorphic paths in the SE part of the Karkonosze-Izera block (Western Sudetes)
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cyrkon jako wskaznik genezy lupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Drábova pec v údolí Vošmendy
    Dráči : sláva a pád radčické břidlice
    Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Dvě století krkonošské geologie
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes
    Early Palaeozoic Intracontinental Rifting and Early Sea-Floor Spreading in the Central West Sudetes (Bohemian Massif): Geochemical and Nd-Sr Isotopic Study on Metavolcanic Rocks of the East Krkonoše Complex
    Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient ocean spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Karkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif)
    Early Palaeozoic intracontinental rifting in the Bohemian terrane: correlation of volcanic rocks of the central West Sudetes and Barrandian
    Energetické suroviny Polska
    Evidence of glaucophane schist facies metamorphism in the East Karkonosze, West Sudetes, Poland
    The geochemical correlation of the East Krkonoše Complex metabasites (West Sudetes, Czech Republic and Poland) - relation to the Cambrian-Ordovician northern Gondwana breakup: A review
    Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constraints
    Geochemistry and 40 Ar-39 Ar geochronology of the mafic metavolcanics rocks from the Rýchory Mountains complex (west Sudetes, Bohemian Massif): palaeotectonic significance
    Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications
    Geodynamic GPS network "Karkonosze" - preliminary results of the Campaign 2001
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze foreland
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geology of the southwestern part of the Krkonoše Crystalline Unit
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších
    Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    The influence of shape-forming factors on fold morphology in the Krkonoše crystalline complex
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
    The Izera-Karkonosze Block and its tectonic development (Sudetes, Poland)
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    Jiráskova geologická mapa Krkonoš
    Jizera a povodně v Turnově
    Jizerské hory
    Jizerskohorské cínové doly
    Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
    K otázce stáří Bozkovických jeskyní
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    Kalcit z Černého Dolu
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Kinematics and strain due to three phase deformation in the South Krkonoše mountains, Western Sudetes, Czech Republic
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Kouzelným proutkem Jizery
    Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích
    Kvarcitové skalní výchozy v Krkonoších
    Late Cretaceous Basin inversion at the northern border of the Bohemian Massif
    Late Devonian to Early Carboniferous Bimodal Volcanic Rocks of the Ještěd Range Unit (Sudetes): Constraints on the Development of the Variscan Orogenic Wedge
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Local geodynamic network Karkonosze - the results of three years of measurements and first interpretation
    Lužický zlom a severní okraj české křídové pánve
    The mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (Western Sudetes, Bohemian Massif): metamorphic development and possible protolith composition
    Magmatic structures in the Karkonosze granite and their relation to tectonic structures in the eastern metamorphic cover
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Metabasic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range - their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif)
    Metamorphic evolution of the East Karkonosze polymetamorphic complex in Lasocki Range, West Sudetes
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Microcrack orientation from Czerniawa sevtion (Izera-Karkonosze block, SW Poland) as a paleostress indicator
    Microfossils from the graphite phyllites of the NE Bohemian Crystalline Complex
    Middle/Late Cambrian intracontinental rifting in the central West Sudetes, NE Bohemian Massif (Czech Republic): geochemistry and petrogenesis of the bimodal metavolcanic rocks
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Mineralogical and physico-chemical properties of soils from the devastated forest area in Izerskie Mountains
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogy and petrology of mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (West Sudetes, Bohemian Massif)
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morphology and Reflectance of Organic Matter in Greenschist Metamorphosed Železný Brod Unit, Lugicum, Czechoslovakia
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    A N-trending photolineament in the Rudawy Janowickie Mts. (West Sudetes, Poland) and its tectonic significance
    The Na-amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered Variscan suture zone in the Bohemian Massif?
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam (03-14 Liberec)
    Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách
    New 207Pb/206Pb zircon ages from the East Karkonosze Metamorphic Complex, West Sudetes - evidence of the Late Cambrian-Early Ordovician magmatism
    Neživá příroda Krkonoš
    The Northern Part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian Passive Margin
    Nouveaux ages hercyniens Ar-Ar dans les Sudetes occidentales (Massif de Boheme)
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Odvrácená strana vlastností železnobrodských pokrývačských fylitů
    Ordovician passive continental margin magmatism in the Central-European Variscides: U-Pb zircon data from the SE part of the Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, SW Poland
    An outline of the East Krkonoše Complex geology
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Palaeozoic ichnofossils in phyllites near Železný Brod, northern Bohemia
    Palaeozoic terrane amalgamation in Central Europe: a REE and Sm-Nd isotope study of the pre-Variscan basement, NE Bohemian Massif
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    The Paleozoic Polyphase Tectonothermal Record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic) : Errata from Volume 8, 1999
    Paleozoic Polyphase Tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic)
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Podkrkonošské "tarasy"
    Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii
    Pomůže zemské teplo vytápět Krkonoše?
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Quality of water in the experimental river basins
    The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rýchory Mts crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Recent research of Cambrian to Silurian rocks east of the Barrandian area (Bohemian Massif)
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony
    A review of recent geochemcal and structural evidence for major Paleozoic rifting and re-assembly within the Bohemian Massif
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších
    Role of major ductile faults durng Paleozoic orogeny in the Sudetes
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Rýchorské krápníky
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Serpentinite stock south of Niedamirów-Lasocki Range, Sudetes compared with other circum-Karkonosze ultramafic bodies
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
    Sheared Metagranitoids in the Ještěd Range Mts.: the Role in the Westward Propagation of the Variscan Orogenic Wedge in the West Sudetes
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Śleza Ophiolite: geochemical features and relationship to Lower Palaeozoic rift magmatism in the Bohemian Massif
    The South and East Karkonosze metamorphic complexes (Western Sudetes): a Variscan suture zone modified by extensional collapse
    The South Krkonoše Mountains: Saxothuringian/Moldanubian boundary in the Czech Sudetes?
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts
    A structural model for the western-central Sudetes: a deformed stack of Variscan thrust sheets
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes
    Sulphide mineralization in Žacléřské Boudy (SE metamorphic cover of the Karkonosze granite): results of regional or contact-metamorphic activity
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Superimposed compressional and extensional tectonics in the Karkonosze-Izera Block, NE Bohemian Massif
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Tectonic transport directions in the Izera block (West Sudeten)
    Tekstury warstewkowe kasyteritów z lupków lyszczykowych okolic Czerniawy Zdroju w Górach Izerskich
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Tektonické soutěsky a soutěskovitá koryta v krkonošském krystaliniku
    Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy
    The Tepla/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides
    Terra aurea deserta
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Tourmalinization in Izera Mts., south-eastern Poland. 3. Österreichisches Fluid Info Treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie)
    U-Pb dating of (meta)granitoids in the NW Sudetes (Poland) and their bearing on tectono-stratigraphic correlation
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    V měděných dolech kozineckých
    Variscan dome structure of the Karkonosze-Izera Block (NE Bohemian Massif)
    Variscan transpressional deformation and crustal folding in the Krkonoše Mountains (northern margin of the Bohemian Massif)
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vertical movements at the territory of Krkonoše-Jeseníky Mts. First estimation
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Volborthit, Cu3(VO4)2.3H, ze Studence u Jilemnice
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    What Happened to Quartz from the Izera Gneisses? A Possible Scenario
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Za tajemstvím medvědínských štol
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve východních Krkonoších
    Zpráva o výzkumu pleistocenních kryogenních tvarů Ještědského hřbetu
    Železnobrodská břidlice
    Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)
    Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)