Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    krušnohorské krystalinikum
Článek
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Ametyst Ciboušov
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Anatas z Krupky
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Application and evaluation of the new Zr-in-rutile thermometer : an example from the Erzgebirge, Germany
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Barbora bez legend a mýtů
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Blueschist-greenschist metamorphism of metabasites in the western Krušné hory (Erzgebirge) Mts.
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Contrasting Early Carboniferous field geotherms: evidence for accretion of a thickened orogenic root and subducted Saxothuringian crust (Central European Variscides)
    Contribution on to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
    Cross-section from the basement to the core of the Měděnec synform
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    D1 and D2 structures in eclogites - Meluzína
    Der Deckenbau des östlichen Saxothuringikums
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    The development of banded mylonite structure during solid-state flow, example of "red gneiss", Erzgebirge
    A discussion of geochemistry of regionally metamorphosed skarns of the Krušné hory Mountains, Czech Republic, and implications for their genesis
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Early Carboniferous Rb-Sr mica - whole-rock ages of phases of medium- and low-pressure metamorphism in the saxothuringian zone, western Bohemia
    Early metamorphic evolution and exhumation of felsic high-pressure granulites from the north-western Bohemian Massif
    Eclogite-facies rocks in the Saxonian Erzgebirge, Germany : High pressure metamorphism under contrasting P-T conditions
    Eclogites from the Czech part of the Erzgebirge: multi-stage metamorphic and structural evolution
    Eclogites from the Meluzina and Měděnec localities of the Krušné hory Mountains, western part of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif)
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif) (Erratum)
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Die Eklogite des Erzgebirges
    Evidence for high temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)
    Evidence from laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses for early Cambrian and early Ordovician pulses of granitic plutonism in the Western Bohemian Massif
    Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
    Evolution and geotectonic significance of high-pressure metarodingites in the Erzgebirge; Germany
    Excursion 2. Geologische Einheiten des KTB - Umfeldes im Raum des südlichen Fichtelgebirges und des nördlichen Oberpfälzer Waldes
    Exhumation of the Saxonian Granulites in Germany
    Exhumierung von HP-Gesteinen durch Kontinent-Kollision: Ein variszisches Szenario im westlichen Erzgebirge
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Fluoritové ložisko Moldava
    Formation and Evolution of High-Pressure Leucogranulites: Experimental Constrains and Unresolved Issues
    Garnet-bearing ultramafic rocks from the Erzgebirge, and their relation to other settings in the Bohemian Massif
    Geochemical signatures of Variscan eclogites from the Saxonian Erzgebirge, central Europe
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologičeskije faktory, opredeljajuščije masštaby žil'nych uranovych mestoroždenij v severnoj časti Bogemskogo massiva
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
    Granulites and Non-granulites : Contribution to the Classification and Nomenclature of Metamorphic Rocks (II)
    Granulites of the north Bohemian massif basement: wittnesses of continental collision?
    High pressure garnetiferous micaschists in the central part of the Krušné hory Mts. - an evidence for fast exhumation of the western margin of the Bohemian Massif
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Kadaň dam - the Upper crystalline nappe
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Krušnohorský zlom v Chomutově
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov)
    Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
    Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová (11-32 Kynžvart)
    Laboratory determination of wollastonite content during exploration for raw material on locality Lobzy, Czech Republic
    Laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses: evidence for Early Cambrian and Early Ordovician granitic plutonism in the western Bohemian Massif
    Late Proterozoic magmatites in the East Erzgebirge - the Cadomian history of Variscan MP-MT-gneisses (new insights)
    Late-Variscan crustal evolution and related tin-tungsten mineralization in the Altenberg-Teplice caldera (Eastern Erzgebirge)
    Latest Precambrian (Cadomian) zirkon ages, Nd isotopic systematics and P-T evolution of granitoid orthogneisses of the Erzgebirge, Saxony and Czech Republic
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Long-term landscape evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif: apatite fission-track data from the Erzgebirge (Germany)
    A Low-Variance Mineral Assemblage with Talc and Phengite in an Eclogite from the Saxonian Erzgebirge, Central Europe, and its P-T evolution
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
    Major and Trace Elements in "Eclogites" and Their Host Garnet Peridoties, Data from the Bohemian Massif
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Mechanismen der rasanten Heraushebung einer variszischen Gebirgswurdel im Unterkarbon-Abgeleitet aus PTtd-Pfaden von Einheiten des Erzgebirges
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    The Měděnec mine deposit
    Mehrphasige Exhumierungsgeschichte des Erzgebirgskristallins Sachsen - petrologische und strukturgeologische Belege aus Ortogneiisen des mittleren Erzgebirges
    Melting in high-P region - case of Bohemian granulites
    Metamorphic and microstructural evolution of orthogneisses and granulites of the Eger complex (NW Bohemian Massif) - record of progressive granulitization of the lower crust?
    The metamorphic evolution in the western Erzgebirge
    Metamorphic Evolution of Carbonate-Bearing Eclogites from the Saxothuringian Zone (Czech Republic)
    The metamorphic evolution of carbonate-bearing eclogites from the Saxothuringian zone (Czech Republic)
    Die Mineralien der Skarn-Lagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge/ČSFR
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    Netradiční acháty z Krušných hor
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    O minerálech berylia ve skarnech
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Outline of the crustal evolution at the north-western margin of the Bohemian massif with particular reference to the high-pressure metamorphism
    P-T evolution and tectonic setting of granulites of the Ohře (Eger) crystalline
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Petrology and Microstructural Evolution of Orthogneisses in the Eger Crystalline Complex
    Petrology of the contact zone between eclogite and marble, Stümpelfelsen, Hammerunterwiesenthal, Westerzgebirge
    Phase Changes in Medium-Temperature Metagranites - An Example of the St. Catherine Dome and its Continuation below the North Bohemian Basin (Krušné hory Mts., Bohemian Massif)
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice)
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Pre-Varisan and Variscan structural evolution of the Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian Massif
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Pressure-Temperature and Fluid Evolution of Quartzo-Feldspathic Metamorphic Rocks with a Relic High-Pressure, Granulite-Facies History from the Central Erzgebirge (Saxony, Germany)
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Proč jáchymovská radioaktivní terma nemá CO2?
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
    Protolith analysis of metamorphic siliciclastic rocks in the Erzgebirge Mts., Germany
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Quartz-texture evolution within an orthogneiss structure (Reitzenhain structure, Erzgebirge, SE-Germany), determined by neutron-difraction- The case of fabric isotropization under granitization
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Reference for ultrahigh-pressure metamorphism and tectonics since 1984
    Refolding of a nappe sequence during the D3 deformation
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Resorption, growth, solid state recrystallisation, and annealing of granulite facies zircon - a case study from the Central Erzgebirge, Bohemian Massif
    Roscoelit z Jáchymova
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Saxothuringian eclogites: their tectonometamorphic evolution (Western Erzgebirge Mts.)
    Schichtengebundene und stratiforme Vererzungen der Erzgebirgisch-Fichtelgebirgen Antiklinale : Historischer Bezug-Kennzeichnung - genetische Aspekte
    Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Seismic evidence of increased tectonothermal activity near the Oberpfalz deep continental drilling location (SE Germany)
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Sekaninaite from the Satzung granite (Erzgebirge, Germany): magmatic or xenolithic?
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
    Skorodit z Přebuzi
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku
    Sn-W-Pb-Ta disseminated mineralization in Li-mica granite at Podlesí
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Steady state flow and rheology of deformed Erzgebirge granitoids
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Structural analysis of the upper part of the Bratrství vein crossing, Joachimsthal, Czech Republic
    Structural succession at Vysoký kámen in the Czech part of the southern Fichtelgebirge tectonic domain of the Central European Hercynides
    Structural successions in the Saxothuringian zone of the Hercynian orogenic belt: a basis for a model of geotectonic evolution
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Superposition of Variscan ductile deformation on pre-Variscan mantled gneiss dome
    Superposition of Variscan ductile shear deformation on pre-Variscan mantled gneiss structure (Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian massif)
    Světově proslulé osobnosti Jáchymova
    Tectonometamorphic evolution of the Klínovec anticline crystalline unit
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    The Teplice rhyolite (Krušné hory Mts., Czech Republic) : Chemical evidence of a multiply exhausted stratified magma chamber
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Thermal evolution and zircon ages for high-pressure granulites in the Eger crystalline complex, northern Bohemia, CSFR
    Thermische Modellierung schneller Extrusion von Hochdruckgesteinen aus der variszischen Gebirgswurzel im Erzgebirge
    Time of formation and peak of Variscan HP-HT metamorphism of quartz-feldspar rocks in the central Erzgebirge, Saxony, Germany
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its contact zone
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Verhältnis von Tektonik, Metasomatose und Vererzung in der Zinnerzlagerstätte Altenberg/Erzgebirge
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách
    Vysokotlaké horniny saxothuringika
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    White mica 40Ar/39Ar ages of Erzgebirge metamorphic rocks: simulating the chronological results by a model Variscan crustal imbrication
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Zavátá minulost Mostecka
    Zeiten variscischer Abkühlung im westlichen Erzgebirge - Ergebnisse von 40 Ar/39 Ar- und Rb-Sr-Untersuchungen an Metamorphiten und Plutoniten
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
    Zircon ages of high-grades gneisses in the eastern Erzgebirge (Central European Variscides) - constraints on origin of the rocks and Precambrian to Ordovician magmatic events in the Variscan foldbelt
    Zircon dating of North Bohemian granulites, Czech Republic: further evidence for the Lower Carboniferous high-pressure event in the Bohemian Massif
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Zn-spinel a ludwigit z Vysokého Kamene
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách
    Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
    Zur Disskusion der Ortho- und Paragneise im Erzgebirge
    Zur Genese der Grauen Gneise des Erzgebirges - einige Bemerkungen aus geologischer und historischer Sicht
    Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové