Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    krušnohorský pluton
Článek
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Are the granites of the Aue-Schwarzenberg Zone (Erzgebirge, Germany) a major source for metalliferous ore deposits? A geochemical, Sr-Nd-Pb isotopic, and geochronological study
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Assessment of Water Content in Granitic Melts Using Melt Inclusion Homogenization Data: Method - Results - Problems
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Carbon dioxide field in the West Bohemian Spring Region: Introductory results
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    The chemical composition of REE-Y-Th-U-rich accessory minerals in peraluminous granites of the Erzgebirge-Fichtelgebirge region, Germany. Part II: Xenotime
    The chemical evolution of the Reitzenhain-Rotgneis-structure (Erzgebirge Mountains) based on rare earth element investigations
    Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    The Cínovec-Krupka Mining Region
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    The Cínovec/Zinnwald Sn-W-Li deposit
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Classification of granites by mean of discriminant analysis. Methods of Applied Geochemistry. Volume II
    Comment on the article "Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths "by G.S. Rajpoot and J. Klomínský
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Composition of trioctahedral micas in the Karlovy Vary pluton, Czech Republic and a comparison with those in the Cornubian batholith, SW England
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional zoning of rapakivi feldspars and coexisting quartz phenocrysts
    Contrasting magmatic textures, joint patterns and emplacement features in granitic rocks of the Erzgebirge and the Lusatian Granodiorite Complex, Germany
    Correlation of granitoids in the NW Bohemia - Smrčiny and Karlovy Vary plutons
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif (Karlovy Vary pluton)
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Distribution of REE among Minerals in the Hercynian Post kinematic Granites of Westerzgebirge-Vogtland, GDR
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Emplacement of the Altenberg Granite Porphyry : AMS Data Constraints
    Evolution of fractionated granite magma in multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Experimental testing of line rocks in Li-F granites: evidence from superliquidus experiment with F and P added
    Experimentally determined P-wave velocity anisotropy for rocks related to the Western Bohemia seismoactive region
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion)
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid Inclusion Planes vs. Fracturing in PTP-3 Borehole at Podlesí Granite Stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    From mantled feldspars to snowball quartzes: petrogenesis of the Eastern Erzgebirge granite pluton
    Gabbrodiorite as mafic precursor of the biotite monzogranites in the Krušné hory-Erzgebirge batholith
    G.C. Laube a geologie Karlovarska
    Genetic models for metallogenetic specialization of tin and tungsten deposits associated with the Krušné hory (Erzgebirge) granite batholith of Central Europe
    Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
    A geochemical comparison between West- and Central-European granites: implications for the origin of rare metal mineralization
    Geochemical development of the Krušné hory Erzgebirge granite pluton exemplified on its Czechoslovak part
    Geochemical evolution of P-rich granite suites: Evidence from Bohemian Massif
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geochmičeskije i geodinamičeskije predposylki formirovanija redkometal'nych rudonosnych granitov Bogemskogo massiva central'noj Jevropy
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova
    Geologičeskije faktory, opredeljajuščije masštaby žil'nych uranovych mestoroždenij v severnoj časti Bogemskogo massiva
    Geologische und petrologische Untersuchungen zur Genese der Sn-W-Li-Lagerstätte Zinnwald (Erzgebirge)
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Geotectonic position, petrochemical and geochronological features of the younger granite complex in the Krušné hory (Erzgebirge) of the Bohemian Massif
    Granites of the eastern part of the Smrčiny-Fichtelgebirge pluton and their contact metamorphic effect on the gneiss envelope
    Granites of the Krušné Hory/Erzgebirge Mts. - Slavkovský les area
    Granitoid-Typen in postkinematischen Granitoidplutonen: Abbilder von autonomen Intrusionsschüben - Beispiele vom Nordrand des Böhmischen Massivs (Erzgebirge - Harz - Flechtinger Scholle - Lausitz)
    Granity Slavkovského lesa
    The gravity field of the Vogtland and NW Bohemia: presentation of a project
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Hochfraktionierte Subvulkanite des spätvariszischen Extensionsregimes im Erzgebirge und Kaiserwald
    The Horní Blatná granite body in western Krušné hory Mts. and related tin mineralization
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    Igneous Activity. Autochthon and Metamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Indicie Sn-W-mineralizace v jádře kateřinohorské klenby
    Inner structure of mineralized greisen cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts)
    Inner structure of tin-tungsten bearing cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts.)
    An internally consistent present-day thermo-petrological model of the Erzgebirge crust
    An International Conference for the Advancement of Geochemistry. Extended Abstracts: A-K
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Investigation of granite inhomogeneity with well logging methods
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Joints in granite plutons as indicator of crustal conditions
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Karlovy Vary-Slavkovský les area
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    The Krupka tin deposit
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Late-Collisional Granites in the Variscan Erzgebirge, Germany
    Late-Variscan rapakivi granites? : observations on the chemistry of plagioclase-mantled potassium feldspar phenocrysts
    Leucogranites in Hercynian tin provinces (SW England and NW Bohemia) and comparison with leucogranites in Himalayas
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Li-F micas from the granite stock at Podlesí, Czech Republic
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Low-temperature hydrothermal interaction of Cs-containing solutions with a granite: an experimental approach
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Das luminiszenzaktive Structurinventar von Quarzphänokristen in Rhyolithen
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Magmatic and hydrothermal evolution of Li-F granites: Cínovec and Krásno intrusions, Krušné hory batholith, Czech Republic
    Magnetic anisotropy of an extremely fractionated granite: the Podlesí stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Melt formation and intrusion mechanisms of Hercynian granites in the Erzgebirge/Krušné hory
    Members of the philipsbornite-florencite and chernovite-xenotime solid solution series in metasomatic altered granites of the Zinnwald tin deposit (Erzgebirge, Germany)
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Metallogenetical aspects of Late-Variscan tin and fluorspar deposits in the North-Western border of the Bohemian Massif (Erzgebirge, Vogtland)
    Metallogenic overview of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge) region
    Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Microthermometric Study of Silicate Melt Inclusions in Variscan Granites from SE Germany : volatile Contents and Entrapment Conditions
    Microthermometry of volatile-rich silicate melt inclusion in granitic rocks
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralogical Evidence for two Magmatic Stages in the Evolution of an Fractionated P-rich Rare-metal Granite : The Podlesí Stock, Krušné Hory, Czech Republic
    Mineralogical evidence of vertical zonality in a highly fractionated P-rich rare metal-bearing granite system, Podlesí, Czech Republic
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogy of extremely fractionated phosphorus-rich granite - Podlesí, Czech Republic
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce
    Modelování ložiska Cínovec
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    The nature of radiohaloes in biotite: Experimental studies and modeling
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    The Nejdek Massif - Granites and Tin Mineralization
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    O tantalovoj mineralizacii v redkometal'nych granitach Cinnoveckogo massiva (Čechija)
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dike from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dyke from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    The occurrence of dioctahedral chlorite in greisen
    On Li-bearing micas: estimating Li from electron microprobe analyses and an improved diagram for graphical representation
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Origin of topaz-bearing of the Saxothuringian Zone (Bohemian Massif)
    Otraženije osobennostej geochimičeskoj evoljucii varisskogo granitoidnogo magmatizma v metallogenii Bogemskogo massiva
    Oxyfluorures de terres rares de la coupole granitique de Cínovec (Zinnwald), République tchéque
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Paleostress Analysis in the Region of Western Bohemia
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Pb/Pb and U/Pb zircon dating of subvolcanic rhyolite as a time marker for Hercynian granite magmatism and Sn mineralisation in the Eibenstock granite, Erzgebirge, Germany: Considering effects of zircon alteration
    Pericline twinning as a criterion of the albite origin in syenite and granite of the Altenberg tin deposit (Erzgebirge)
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Petrogenesis of the Variscan granites in the western edge of the Bohemian Massif
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí (Excursion stop No.3)
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars: case studies and possible genetic interpretation
    Phosphorus in greisens of the Krušné hory/Erzgebirge granite batholith
    Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Physical properties of extremely fractionated P-rich rare metal granite: the borehole PTP-1, The Podlesí Stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Physicochemical parameters of granite formation and related tin-tungsten-molybdenum mineralizations in the Erzgebirge, north-western edge of the Bohemian Massif
    Plagioclase-mantled K-feldspar in the Carboniferous porphyritic microgranite of Altenberg-Frauenstein, Eastern Erzgebirge/Krušné Hory
    Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Podzemí u Vřídla
    Precise electron microprobe age determination in altered uraninite: consequences on the intrusion age and the metallogenic significance of the Kirchberg granite (Erzgebirge, Germany)
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Quartz and feldspar fabrics in igneous rocks of the Eastern Erzgebirge Pluton (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    Radiobaryt z Karlových Varů
    Rare earth elements, yttrium and H, O, C, Sr, Nd and Pb isotope studies in mineral waters and corresponding rocks from NW-Bohemia, Czech Republic
    Raspredelenije redkozemel'nych elementov v vertikal'nych razrezach redkometal'nych granitov Pograničnogo (Rossija) i Cinoveckogo (Čechija) massivov
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    REE in fluorite from tin deposits in the Erzgebirge region implications for the origin of Eu-anomalies in Li-F granites
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    The Saxo-Danubian Granite Belt: magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    Similarities vers. differences in evolution of rare metal granites, porphyry intrusions and pegmatites
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sn-W-Pb-Ta disseminated mineralization in Li-mica granite at Podlesí
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovské hory Mountains (Czech Republic): genesis by water-rock interaction and deep-seated CO2
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Stříbro a Horní Slavkov
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní minerály z Cínovce
    Synchysite-(Y)-synchysite-(Ce) solid solutions form Markersbach, Erzgebirge, Germany: REE and Th mobility during high-T alteration of highly fractionated aluminous A-type granites
    Tantalum mineralization in the apical part of the Cínovec (Zinnwald) granite stock
    Tectonic evaluation of borehole PTP-3 in the Krušné hory Mts. with ImaGeo mobile corescanner
    Temporal variations of gravity in Western Bohemia: period 1993-1996
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Textural evidence for the existence of two-phase granites in the younger intrusive complex granites of the Krušné hory/Erzgebirge province
    Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton
    Textures of rare-metal granites as exploration tool
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    The timing of rare metal mineralization associated with acid magmatism: A correlation of some Paleozoic and Mesozoic provinces
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Tin deposits in vein greisens
    Tin mineralization in the Horní Blatná granite body
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its contact zone
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí Granite System (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Typology and internal structure of zircons from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and associated rhyolite and granite porphyry
    Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths
    Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
    Uranium mineralization in the western part of the Bohemian Massif
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Variations in magnetic anisotropy and opaque mineralogy along a kilometer deep profile within a vertical dyke of the syenogranite porphyry at Cínovec (Czech Republic)
    Variscan rare metal-bearing granitoids of the Bohemian Massif
    Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge-Slavkovský les metamollgenic province
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848)
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Vývoj greisenizace Hubského pně
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge : a Raman spectroscopy study of melt inclusions
    The western Erzgebirge-Vogtland granites: implications to the Hercynian magmatism in the Erzgebirge-Fichtelgebirge anticlinorium
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    The Zinnwald greisen deposit related to post-collisional A-type silicic magmatism in the Variscan Eastern Erzgebirge/Krušné hory
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Zonálnost pňů Li-F granitu
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Zum Wassergehalt granitoider Schmelzen auf der Grundlage mikrothermometrischer Untersuchungen. Die postkinematischen Granite des Erzgebirges