Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kryoturbace
Článek
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza