Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kvartér Českého masivu
Článek
    50 let CHKO Moravský kras
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Aerosol sinter and the cave development
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Archeology in Prague and the research of environment
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Beitrag zur Kenntnis des Chemismus mährischer Moldavite von Kuchařovice und Suchohrdly - Znaimer Gebiet
    Beneficiated kaolin production in Czech Republic
    Bericht 1993 über Aufnahmen von quartärgeologisch bedeutenden Aufschlüssen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moldanubikum auf Blatt 6 Waidhofen an der Thaya
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1994 über Geologische Aufnahmen im Quartär des Kamptales auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Biota Moravského krasu
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Bohemian garnet
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Brno - Červený kopec (Red Hill)
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
    Co je český granát?
    Comparison of U-Series and Radiocarbon Dates of Speleothems
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Continental glaciation in Northern Moravia
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Czech and Slovak Republics
    Czech-Slovakian Traverse
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Čtvrtohory
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
    Dendrochronologische Untersuchungen an subfossilen Eichen aus Labe-Schottern
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    Depositional changes in non-glacial regions of Central Europe
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Development of the mountain vegetation of the Hruby Jesenik Mts during Holocene: palaeoecological study of the Rejviz bog
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Dílčí pádová pole vltavínů
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
    Early Weichselian dust storm layer at Achenheim in Alsace, France
    Eastern Alps Traverse
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Die Eiszeitseen im Hohen Böhmerwald
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Die erste internationale Bodenkarte im Massstab 1:50 000 zwischen den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, BK50 Blatt Zittau
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fialová jeskyně na Chlumu
    The find of mammoth tooth at Česká Třebová (East Bohemia, Czech Republic)
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    The finds of Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) from localities of the Czech Republic
    First record of the Carboniferous trilobite Bollandia from the Moravian Karst (Czech Republic) and its significance
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fluvial history in the Bohemian Massif
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
    Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
    Fosilní obratlovci lokality Bacín
    Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
    Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geologie
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geologie Horažďovicka
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geology
    Geology of the moldavite-bearing sediments in Central Europe
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Geomorfologie
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    Geomorphological analysis of the region of the middle part of the Rokytná River Valley and its surroundings
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
    Glacial history of the Czech Republic
    Die Glazialseen des Hohen Böhmerwaldes
    Grafenberg - Kellergasse. Exkursion B - Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Hranická propast očima geologů
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Isopollen maps for the Czech Republic
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    Jankov - zajímavá lokalita jihočeských vltavínů
    Javoříčské jeskyně
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Jihočeské zlato
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K problematice funerálních jeskyní
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Klima v posledním glaciálu
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Komorní and Železná hůrka
    Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Křištál v pravěku Moravy
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Kvartér
    Kvartér na listu 23-32 Kamenice nad Lipou
    Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov (23-14 Pelhřimov)
    Kvartérně geologické poměry v okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi (03-33 Mladá Boleslav, 03-34 Sobotka)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na území listu Hlubočky (25-11 Hlubočky)
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
    Kvartérní sedimenty plzeňské kotliny a širšího okolí (12-333 Plzeň, 12-331 Třemošná)
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Landslide risk in the city of Zlín
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    A Late Pleistocene wolverine Gulo gulo (Linné, 1758) skeleton from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Ledovcové sedimenty okolí Bohumína a Petrovic u Karviné (15-42 Bohumín)
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Loess complex near Sedlec (Southern Moravia)
    Loess gorge near Zeměchy
    Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
    Loess research in Eurasia: new aspects in geochronology
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers in northern Bohemia: composition and possible sources
    Luminescence analysis in speleology
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Mathematical model of tektites formation
    Mathematical modelling of tektite formation
    Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Melafyrové skály na Strážníku
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezolitická kamenná industrie
    Microscopic and chemical investigation of woods from fluvial sediments of the Labe River
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    Mikroštruktúry zubného cementu medveďov
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    Miskovické pseudozávrty
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Moldavites: a review
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfologie terasového stupně u Kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích (34-12 Pohořelice)
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Národní park České Švýcarsko
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Nástin geologického a geomorfologického vývoje Mělnicka
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Němčice I
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New micromorphological knowledge of the last Pleistocene glacial cycle in the loess profile at Praha-Sedlec
    New results of investigation of siliceous weathering products
    New trends in speleology
    Neživá příroda Krkonoš
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava)
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Numerical modelling of tektite origin in oblique impacts: Implication to Ries-Moldavite strewn field
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Old Biharian from the Malá Dohoda quarry (Moravian Karst)
    Oldest loess accumulations of the south Moravia
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Osady czwartorzedowe jaskini
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Pádová pole vltavínů
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    Palaeoecology of Quaternary Mollusca
    Palaeoecology of Small Peat Bogs in the Sandstone Region of the NE Czech Republic
    Palaeolithic occupation of the Mokrá Plateau
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene
    Paleolitické osídlení Mokerské plošiny
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou (35-11 Veselí n. Moravou)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
    Palynological research in the Šumava Mountains
    Palynological Studies from the Ochozská Cave and from the Šošůvka Part of the Sloupsko-Šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny (34-21 Hustopeče)
    Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
    A pathologic pygidium from the Pleistocene erratic boulder of Moravia
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice)
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Pleistocene reptile fauna in the area of the Czech Republic and relations to some other European localities
    Pleistocene Rodents of Europe
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín (13-32 Kolín)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto (14-31 Vysoké Mýto)
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich
    The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín (03-43 Jičín)
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Pokryvné útvary a půdy
    Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    The pollen analysis of the chosen quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše)
    Pollen analysis of the Rejvíz bog
    Polodrahokamy z Těšínska a z Podbeskydí
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Povodně v Berouně
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    The preglacial fluvial deposits in the southern part of the Upper Nysa Depression, central Sudetes Mts, southwestern Poland
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
    Preliminary results of the vegetation history in the Giant Mountains (Úpská rašelina Mire and Černohorská rašelina Bog)
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Předmluva
    Předpovídání povodní v České republice
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdní poměry
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy ochranných lesů Krkonoš
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Quaternary alluvial fans in the Most Basin
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Quaternary tectonics at the eastern border of the Bohemian Massif: new outcrop evidence
    The Quaternary/Tertiary boundary in continental sediments of the Bohemian Massif
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radiocarbon dating of holocene fluviatile sediments in North-Eastern Bohemia
    Radiocarbon Dating of Holocene Sediments: Flood Events and Evolution of the Labe (Elbe) River in Central Bohemia (Czech Republic)
    Radiocarbon dating of samples of wood
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Raman microspectrometry of carbonaceous particles: from their sources to the deposition in peat bogs
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Relationship between the Late Glacial and Holocene vegetation and the animal component of their ecosystem
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Reliéf a geomorfologie
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts.
    Review of fossil arvicolids (Mammalia;Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    Rock magnetic proxies of climate change from loess-paleosol sediments in the Czech Republic
    Rock-Magnetic Proxies of Climate Change from Loess-Paleosol Sediments of the Czech Republic
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Říční paradoxon krasového děda : Vzpomínka na Jaroslava Petrboka
    Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)
    Sběr a výzkum klastů
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
    Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Shape of fluvial pebbles in surface karst stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Signature of the last ice age detected in the subsurface temperatures
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Sklo v recentních sedimentech
    Slon Gromovův na Moravě
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Soft rock pediments in South Moravia, Czech Republic
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Soos
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Southern Moravia: review of Quaternary
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice)
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Stále záhadné deinotériá
    Stále záhadné vltavíny
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    State of research of the Moravian rivers in Holocene time
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda)
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Talaue des Flusses Morava in der Völkerwanderungszeit
    Tectonic study of caves in the Golden Horse Hill near Koněprusy (Bohemian Karst)
    Tephra layers in Lower Pleistocene loess of Middle Europe
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod (23-21 Havlíčkův Brod)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik
    Tiny geophysical measurements in the Ochozská Cave
    To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
    To the methodology of the tracing test and evaluation of results
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
    Trunks in Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Upper Cenozoic history in the Bohemian Massif
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Uranium activates in karst regions
    The use of biological methods in studies of karst
    Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of Moravia (Czech Republic)
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Váté písky jižních Čech
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Moldaviten aus Böhmen, Mähren, Cheb, Lausitz, Österreich und von anderen Tektiten
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
    Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkum lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
    Waldglas und Waldglasrohstoffe (Quarzsande) im nördlichen Walviertel [i.e.Waldviertel]
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    The Woods from the Fluvial Sediments of the River Elbe
    Young Quaternary and recent crustal movements in Lower Silesia, SW Poland : neotectonic of Poland: Some new achievements
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Za našimi nejmladšími sopkami
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zahájí near Vrbka: important lowland pollen and archaeological site
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa
    Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowacen skandynawskich
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Zavátá minulost Mostecka
    Zellerndorf - aufgelassene Ziegelei. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Zircon Typological Investigations from the Seufzergründel Placer Near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí (22-43 Vodňany)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice (33-11 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Bechyně (22-42 Bechyně)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Velenice (33-13 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Ledeč nad Sázavou (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Zruč nad Sázavou (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zum Gedenken an Franz Firbas (1902-1964) anlässlich seines 100. Geburtstages
    Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich
    Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich
    Železnaté vltavíny
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy